Om den här guiden about-guide

AEM Screens Best Practices Guide ger vägledning om hur du framgångsrikt kan planera och slutföra ett AEM Screens-projekt.

Målgruppen för dokumentet är:

  • AEM
  • Audio-Video-integratörer
  • Affärsstrategier
  • Projektledare
  • Konsulter

Det bör dock framhållas att många andra roller också kan dra nytta av att läsa den här handboken.

AEM Screens är ett nytt tillägg till Adobe Experience Manager (AEM). Eftersom verktygen är nya och deras potentiella tillämpningar varierar är det viktigt att identifiera viktiga överväganden och vanliga riskfaktorer som är involverade i utvecklingen och driftsättningen av AEM Screens.

Den här guiden ger en omfattande insikt och praktiska råd för att skapa, utforma och föra in avsiktliga kundupplevelser i er digitala signeringsimplementering. Här får du också hjälp med att skapa en positiv effekt på ditt företag genom att använda några av de bästa metoderna som följs när du distribuerar ett projekt för digitala signaturer i AEM Screens.

IMPORTANT
Handboken är utformad för att identifiera vanliga fallgropar när du implementerar ett AEM Screens-projekt och materialet fokuserar främst på följande ämnen:
NOTE
Termer som används i den här handboken (i samband med AEM Screens):
  • UX anses betyda de digitala signeringsupplevelser som skickas till slutkunder.
  • UI är det användargränssnitt som du använder för att skapa och hantera projekt på skärmar.
recommendation-more-help
c90cc542-45c5-47bf-bda6-72a43c3bba05