Felsökning av Device Control Center troubleshooting-device-control-center

Du kan övervaka och felsöka prestanda för din aktivitet och enhet i AEM Screens Player med hjälp av enhetskonsolen. Den här sidan innehåller information om hur du övervakar och felsöker upplevda prestandaproblem för skärmspelaren och de tilldelade enheterna.

Övervaka och felsök från Device Control Center monitor-and-troubleshoot-from-device-control-center

Du kan övervaka aktiviteten och därmed felsöka din AEM Screens Player med hjälp av Device Dashboard.

Instrumentpanel för enhet device-dashboard

Följ stegen nedan för att navigera till kontrollpanelen för enheter:

 1. Navigera till kontrollpanelen för enheten från ditt projekt, till exempel Testa projekt > Enheter.

  Klicka Enheter och Enhetshanteraren i åtgärdsfältet.

  screen_shot_2019-09-03at13823pm

 2. I listan visas de tilldelade och ej tilldelade enheterna, vilket visas i bilden nedan.

  screen_shot_2019-09-05at12823pm

 3. Klicka på enheten (NewTestDevice) och klicka på Kontrollpanel i åtgärdsfältet.

  screen_shot_2019-09-05at13341pm

 4. På sidan visas enhetsinformation, aktivitet och enhetsinformation som gör att du kan övervaka enhetsaktiviteter och -funktioner.

  screen_shot_2019-09-05at13700pm

Övervaka enhetsaktivitet monitor-device-activity

The Aktivitet visas den senaste pingen av AEM Screens Player med tidsstämpeln. Den senaste pinghändelsen motsvarar den senaste gången som enheten kontaktade servern.

chlimage_1

Klicka också på Samla in loggar från det övre högra hörnet av Aktivitet för att visa loggarna för spelaren.

Uppdatera enhetsinformation update-device-details

Kontrollera Enhetsinformation så att du kan visa enhetens IP-adress, lagringsanvändning, firmware-version och spelarens drifttid för enheten.

chlimage_1-1

Klicka också på Rensa cache och Uppdatera för att rensa cacheminnet på din enhet och uppdatera firmware från den här panelen.

Klicka också på från det övre högra hörnet av Enhetsinformation för att starta om eller uppdatera spelarens status.

chlimage_1-2

Uppdatera enhetsinformation update-device-information

Kontrollera ENHETSINFORMATION -panelen. Här kan du visa konfigurationsuppdateringen, enhetsmodellen, enhets-OS och gränssnittsinformationen.

screen_shot_2019-09-05at13853pm

Klicka också på () i det övre högra hörnet av panelen Enhetsinformation för att visa egenskaper eller uppdatera enheten.

screen_shot_2019-09-05at14017pm

Klicka Egenskaper så att du kan se Enhetsegenskaper -dialogrutan. Du kan redigera enhetens titel eller välja alternativet för konfigurationsuppdateringar som Manuell eller Automatisk.

NOTE
Mer information om de händelser som är associerade med enhetens automatiska eller manuella uppdateringar finns i avsnittet Automatiska eller manuella uppdateringar från enhetskontrollpanelen in Hantera kanaler.

screen_shot_2019-09-05at14112pm

View Player Screenshot view-player-screenshot

Du kan visa skärmbilden för spelaren från enheten från SPELARSKÄRMBILD -panelen.

Klicka () i det övre högra hörnet av panelen Spelarbild och klicka på Uppdatera skärmbild för att visa ögonblicksbilden av spelaren som körs.

screen_shot_2019-09-05at14205pm

Hantera inställningar manage-preferences

The INSTÄLLNINGAR kan användaren ändra inställningar för Administratörsgränssnitt, Kanalväljare och Fjärrfelsökning för enheten.

NOTE
Mer information om de här alternativen finns i AEM Screens Player.

screen_shot_2019-09-05at14250pm

Klicka också på Inställningar från det övre högra hörnet för att uppdatera enhetsinställningarna. Du kan uppdatera följande inställningar:

 • Server-URL
 • Upplösning
 • Starta om schemat
 • Max. nr av loggfiler som ska behållas
 • Loggnivå

screen_shot_2019-09-05at14511pm

NOTE
Du kan klicka på någon av följande loggnivåer:
 • Inaktivera
 • Felsök
 • Info
 • Varning
 • Fel

screen_shot_2019-09-05at15645pm

Felsöka OSGi-inställningar troubleshoot-osgi-settings

Aktivera den tomma referenten så att enheten kan skicka data till servern. Om t.ex. den tomma refereraregenskapen är inaktiverad, kan enheten inte publicera en skärmdump.

Vissa av dessa funktioner är för närvarande bara tillgängliga om Apache Sling Referer-filtret Tillåt tomt är aktiverat i OSGi-konfigurationen. Kontrollpanelen kan visa en varning om att skyddsinställningarna kan förhindra vissa av dessa funktioner från att fungera.

Följ stegen nedan för att aktivera filtret Tillåt tomt för Apache Sling Referrer

 1. Navigera till Konfiguration av Adobe Experience Manager Web Console, det vill säga https://localhost:4502/system/console/configMgr/org.apache.sling.security.impl.ReferrerFilter.
 2. Kontrollera allow.empty alternativ.
 3. Klicka Spara.

chlimage_1-3

Recommendations recommendations

I följande avsnitt rekommenderas övervakning av nätverkslänkar, servrar och spelare för att förstå hälsan och reagera på problem.

AEM har inbyggd övervakning för:

 • Hjärtslag var 5:e sekund för att ange att AEM Screens Player är i drift.
 • Skärmbild från spelaren som visar vad som visas i spelaren.
 • The AEM Screens Player Firmware versionen är installerad på spelaren.
 • Ledigt lagringsutrymme på spelaren.

Recommendations för fjärrövervakning med tredjepartsprogram:

 • CPU-användning i spelare.
 • Kontrollera om AEM Screens Player-processen körs.
 • Fjärrstarta om/starta om spelaren.
 • Realtidsmeddelanden.

Vi rekommenderar att du driftsätter Player-maskinvaran och operativsystemet på ett sätt som gör att fjärrinloggning kan diagnostisera problem och starta om spelaren.

Andra resurser additional-resources

Se Konfiguration och felsökning av videouppspelning om du vill felsöka och felsöka videor som spelas upp i din kanal.

recommendation-more-help
adce462a-f916-4dbe-9ab5-0b62cfb0f053