Arbeta med AEM Screens Player

Du kan hantera kanalinnehållet och andra inställningar i AEM Screens Player.

NOTE
Tryck Ctrl+Cmd+F så att du kan avsluta helskärmsläget för OS X AEM Screens Player.

När du har tilldelat en kanal till en skärm visas innehållet i AEM Screens Player. Du kan antingen konfigurera inställningar för spelaren med hjälp av inställningarna för administratörsgränssnittet (från kontrollpanelen) eller från spelaren.

Använda enhetskontrollpanelen using-the-device-dashboard

Du kan konfigurera inställningar för enheten från enhetskontrollpanelen, som du kommer åt via AEM.

 1. Navigera till kontrollpanelen för enheten från ditt projekt, till exempel Testa projekt > Enheter.

  Välj Enheter och Enhetshanteraren i åtgärdsfältet.

  chlimage_1-66

 2. Klicka på enheten så att du kan öppna enhetens kontrollpanel.

  chlimage_1-67

 3. Kontrollera INSTÄLLNINGAR -panelen. Du kan aktivera/inaktivera Administratörsgränssnitt och Kanalväljare för din spelare av dessa två alternativ.

  chlimage_1-68

Användargränssnittet för administratörer the-admin-ui

Aktivera Administratörsgränssnitt på inställningspanelen kan användaren öppna administratörsinställningarna från skärmspelaren. Om du inaktiverar det här alternativet från enhetens kontrollpanel kan användaren inte öppna administratörsgränssnittet från spelaren.

Om du vill visa administratörsgränssnittet från skärmspelaren trycker du länge på det övre vänstra hörnet för att öppna Admin-menyn, på den beröringsaktiverade AEM Screens-spelaren eller med en mus. Informationen visas när registreringen är klar och kanalerna har lästs in.

NOTE
Du kan även visa AEM Screens Player-appens drifttid för att kontrollera programmets hälsostatus.

chlimage_1-3

Åtkomst till alternativen på menyn Konfiguration configuration-options

Du kan uppdatera dina konfigurationer om du väljer Konfiguration från sidomenyn, enligt bilden nedan:

screen_shot_2018-10-15at101257am

På menyn Konfiguration kan du ändra följande inställningar:

 • Återställ Firmware, Inställningar, eller Till fabrik från den här dialogrutan.

 • Ange det maximala antalet loggfiler som du vill behålla för en AEM Screens-spelare i Max. nr av loggfiler som ska behållas.

 • Aktivera eller inaktivera Admin-menyn, Kanalväljare och Aktivitetsgränssnitt för skärmspelaren.

  Om Aktivitetsgränssnitt är aktiverat från Konfiguration visas AEM Screens-spelaren meddelanden om spelaraktivitet i det övre högra hörnet av spelaren, vilket visas i bilden nedan.

  bild

NOTE
The Uppdatera inbyggd programvara fungerar bara på Cordova, till exempel Android™-spelare.
NOTE
Vi rekommenderar att Administratörsgränssnitt inaktiveras i produktionsdistributioner.

Åtkomst till menyalternativ för innehållscache content-cache-options

Du kan rensa cache för kanaler och program från administratörsgränssnittet i AEM Screens Player.

Välj Innehållscache från sidospåret så att du kan uppdatera cachen.

screen_shot_2018-10-15at105717am

Kanalväxlaren the-channel-switcher

Aktivera Kanalväljare på panelen Inställningar kan användaren öppna kanalvalet/inställningarna från Skärmspelaren.

Om du inaktiverar det här alternativet från kontrollpanelen för enheter kan användaren inte styra kanalinställningarna från skärmspelaren.

Du kan växla och styra inställningarna för kanalen från skärmspelaren.

Om du vill visa kanalväljaren från spelaren trycker du länge på det nedre vänstra hörnet för att öppna kanalväljaren som tillåter att kanaler och andra funktioner växlas.

chlimage_1-69

NOTE
Du kan också aktivera eller inaktivera admin-menyn och kanalväljaren för spelaren från skärmspelaren.
(Se Ändra inställningar från Skärmspelaren (se avsnittet nedan).

Hantera inställningar från AEM Screens Player

Du kan också ändra inställningarna för administratörsgränssnittet och kanalväljaren från själva spelaren.

Så här ändrar du inställningar från spelaren:

 1. Tryck länge på det övre vänstra hörnet i den inaktiva kanalen för att öppna administratörspanelen.
 2. Navigera till Konfiguration från den vänstra åtgärdsmenyn.
 3. Aktivera/inaktivera konfiguration för Administratörsgränssnitt eller Kanalväljare.

screen_shot_2018-10-15at101257am-1

Felsöka AEM Screens Player

Du kan felsöka olika problem som rör AEM Screens Player (maskinvara och programvara):

Problem
Recommendations
Spelarlagringen är full
Eliminera onödiga filer
Spelaren förlorade nätverket
Använd katt-5/katt-6-kabel. För wifi ska du minska avståndet från routern till spelarenheten
AEM Screens Player kraschade
Vi rekommenderar att du har en app som kontrollerar att AEM Screens Player alltid körs
Inställningar för förlorad AEM Screens Player
Kontrollera anslutning till AEM server
AEM Screens Player startar inte automatiskt efter omstart/omstart av spelaren
Kontrollera operativsystemets startmapp eller initieringsprocedur
AEM Screens Player visar fel/gammalt innehåll
Kontrollera nätverksanslutning

Uppdateringar för AEM Screens Player

Det finns två typer av uppdateringar för AEM Screens Player:

Metod
Information
via fjärr
Automatiserad
0 Driftavbrott
Uppdatering av inbyggd programvara
Används på befintliga installerade spelare med hjälp av fjärrkommando. Efter uppdateringen läses spelaren in automatiskt igen med det befintliga innehållet.
Ja
Egen
Nästan - 1-3 sekunder
Uppdateringar för spelargränssnitt
Det här är en ny körbar fil som ska distribueras på spelaren. Detta kräver att du fjärrkopierar en ny binär fil i spelaren och stoppar den pågående körningen och startar den nya versionen. Detta kan kräva att du hämtar förinläsningen av paketen igen.
Ja (via fjärrgränssnitt)
Egen
Nej

Riktlinjer för val av maskinvara för spelarenhet hardware-selection-guidelines-for-player-device

Följande avsnitt innehåller riktlinjer för val av maskinvara för ett skärmsprojekt:

 • Alltid källa Kommersiellt eller Industriindustri Betygsätt komponenter för både PC Player och Display Panel eller Projector.

 • Samarbeta alltid med leverantörer som levererar digitala signaturer.

 • Ta alltid hänsyn till miljöfaktorer som omgivningstemperatur och relativ luftfuktighet.

 • Granska alltid effektkrav och energikonditionering.

 • Granska noggrant prestandabehov och I/O-portar som krävs för programmet.

I följande tabell sammanfattas maskinvarukonfigurationerna med typiska användningsfall för ett AEM Screens-projekt:

Spelarkonfiguration
Processor
Minne
Lagring SSD
GPU
Visa
I/O
Vanliga användningsfall
Grundläggande
Intel® Atom-processor med dubbla kärnor, i3 eller fyra kärnor på ingångsnivå

4 GB minne

2 MB cache

*ChromeOS 32 GB

*Windows 128 GB

OnBoard
1920 x 1080
DVI
Ethernet/trådlöst
2 x USB
 • Helskärmsloop som standard
 • Dag-parsning
Standard
Intel® Core™ i5-processor med fyra kärnor

8 GB minne

4 MB cache

128 GB
OnBoard
3840x2160 (4K)
DVI, HDMI
Ethernet/trådlöst,
2 x USB
 • Dynamiskt innehåll med en källa
 • Enkel interaktiv
 • 1-3 zonlayouter
Avancerat
Intel® Core™ i7-processor med fyra kärnor och hypertrådning

16 GB minne

8 MB cache

256 GB
Dedikerad grafikprocessor
3840x2160 (4K)
DVI, HDMI
Ethernet/trådlöst,
4xUSB
 • 4 eller fler innehållszoner, samtidiga videouppspelningar
 • Flersidig interaktiv
 • Datautlösare med flera källor
recommendation-more-help
adce462a-f916-4dbe-9ab5-0b62cfb0f053