Ordlista glossary

Programkanal - En programkanal visar ett program som skapats av en utvecklare och som visar interaktivt innehåll.

Attrahera loop - En attraktionsslinga definieras som home eller inaktiv läge när visningen har två eller flera lägen som den kan finnas i. Dess roll är att locka kunder går till webben och uppmuntrar dem att engagera sig, vanligtvis genom att röra vid skärmen men också genom att interagera med en produkt.

DayParting - DayParting innebär att dela upp en dag i tidskortplatser och ange vilket innehåll som spelas upp vid önskad tidpunkt. Med AEM Screens kan ni schemalägga kanaler som DayParting inom en dag, vecka eller månad efter behov.

Enhet - En enhet kan köra spelarprogrammet för att skapa visuella utdata. Den kan styra visningen av en beskuren, skalad, översatt del av det vanliga innehållet eller upplevelsen. Skärmkonfigurationen är bunden till en skärm, men kan ersättas om ett tekniskt fel uppstår.

Visa - En skärm är en virtuell gruppering av skärmar som är placerade bredvid varandra. Bildskärmen är permanent med avseende på en installation. Det här objektet är det som innehållsförfattare arbetar med och alltid refererar som en logisk visning i stället för deras fysiska motdelar.

Firmware - Firmware är den term som ges till programmet som körs på enheten inuti spelarprogrammet i en webbvy. Det är ett JavaScript-lager som kör innehållet i en kanal i iFrames och ger åtkomst till inbyggda funktioner via plugin-program. Den inbyggda programvaran kan uppdateras utan att spelarprogrammet uppdateras.

Live Copy - En Live-kopia är en kopia av specifikt webbplatsinnehåll för vilket en direktrelation med den ursprungliga källan upprätthålls. I den här Live-relationen kan Live-kopian ärva innehåll och sidegenskaper från källan.

Plats-/platsmapp - Platser eller platser i platsmappen är värdar för konfigurationen av skärmarna enligt var de olika skärmarna finns.

Spelprogram - Spelaren är det program som körs på en enhet som gör att du kan visa en kanal på en skärm.

Skärm - En skärm är en fysisk skärm eller ett annat system som kan producera visuella utdata och som visar innehållet som kommer från enheten.

Sekvenskanal - En sekvenskanal är en sida som du kan skapa och som innehåller komponenter som visar en i taget i ett bildspel.

Zoner - Zoner är segmentering av bildskärmar som används som primära adresserbara enheter för kanaler. I förekomster där skärmar sträcker sig över flera skärmar är det bra att definiera zonerna så att de matchar skärmdimensionerna, särskilt om skärmarna har en tydlig fysisk kant.

recommendation-more-help
adce462a-f916-4dbe-9ab5-0b62cfb0f053