Versionsinformation för funktionspaket 201907 release-notes-for-feature-pack

CAUTION
Adobe rekommenderar att du uppgraderar till den senaste versionen av Adobe Experience Manager (AEM). AEM Screens ger underhållsstöd för Screens AEM 6.3.

AEM Screens har släppt AEM 6.4.5 Feature Pack 5 och AEM 6.5.1 Feature Pack 1 med följande information.

Releasedatum release-date

Releasedatum för AEM Screens Feature Pack 2019 är 31 juli 2019.

Nyheter what-s-new

  • Datautlösaren driver resursändringen i en AEM Screens-kanal

Spelaren byter till en kanal som visar nödinformation. Nödsystemet skickar denna information när det tar emot en händelse. Kanalen fungerar bara tills krissituationen är över.

Se Nödkanal - användningsfall för implementering.

  • **Målgruppsanpassning aktiverad för asynkrona komponenter

Målinriktning kan nu aktiveras för resurser som används i AEM Screens-projektet.

Mer information om hur du kan aktivera målinriktning för resurser i AEM Screens-projektet finns i Konfigurera ContextHub i AEM Screens.

När du har konfigurerat ContextHub för ditt AEM Screens-projekt kan du följa olika användningsexempel för att förstå hur datainlösande resurser spelar en viktig roll i olika branscher:

Målinställd aktivering för butikslager

Temperaturaktivering i resecentret

Aktivering av hotell- och reservation

  • Förbättringar i uppdateringshanterare

Uppdateringshanteraren tolkar nu upplevelsefragmenten och samlar in alla bilder, videoklipp och produkter som är kopplade till dem.

  • Startar

Med det här alternativet kan innehållsförfattare skapa framtida versioner av kanalerna. Med hjälp av Launches kan författarna förhandsgranska varje kanal i lanseringen och bör kunna initiera en begäran om granskning. Godkännargruppen får meddelanden och kan godkänna eller avvisa begäran. När live-datumet nås spelas innehållet upp på enheterna.
Mer information finns i Starta.

  • Offlinekonfigurationer i Experience Fragments

Du kan nu lägga till offlinekonfigurationer (klientbibliotek och statiska filer) när du konfigurerar Screens Experience Fragment. Mer information finns i Använda Experience Fragments.

Släppta AEM Screens-spelare

Följande AEM Screens-spelare finns för AEM 6.4.5 Feature Pack 5 och AEM 6.5.1 Feature Pack 1:

  • ChromeOS
  • Windows
  • Android™

AEM Screens Player - nedladdningar

Om du vill hämta den senaste versionen av AEM Screens Player och läsa mer om felkorrigeringarna kan du läsa AEM Screens Player-hämtningar.

recommendation-more-help
adce462a-f916-4dbe-9ab5-0b62cfb0f053