ContextHub konfigureras i AEM Screens configuring-contexthub-in-aem-screens

I det här avsnittet betonas hur du skapar och hanterar datadrivna resursändringar med hjälp av ett datalager.

Nyckeltermer key-terms

Innan du får mer information om hur du skapar och hanterar lagerdrivna kanaler i ditt AEM Screens-projekt bör du lära dig några av nyckeltermerna till de olika scenarierna.

Varumärke - Din projektbeskrivning på hög nivå.

Område - Ditt AEM Screens-projektnamn, till exempel Digital Ad Signage

Aktivitet - Definierar kategoriregler som Inventory-Driven, Weather-Driven eller Department Availability-Driven.

Målgrupp - Definierar regeln.

Segment - Den version av en resurs som ska spelas upp för den angivna regeln. Om temperaturen till exempel är under 50 grader Fahrenheit visar skärmen en bild av en varm dryck, i annat fall en kall dryck.

I följande diagram visas hur ContextHub-konfigurationer sammanfaller med Activity, Audience och Channels.

screen_shot_2019-05-29at53729pm

Förhandsvillkor preconditions

Innan du börjar konfigurera ContextHub-konfigurationer för ett AEM Screens-projekt måste du konfigurera Google Sheets (i demonstrationssyfte).

IMPORTANT
Google Sheets används i följande exempel som ett exempeldatabassystem från vilket värdena hämtas och endast är avsett för utbildningsändamål. Adobe stöder inte användning av Google Sheets för produktionsmiljöer.
Mer information finns i Hämta API-nyckel i Google-dokumentationen.

Steg 1: Konfigurera ett datalager step-setting-up-a-data-store

Du kan konfigurera datalagret som en lokal I/O-händelse eller som en lokal databashändelse.

Följande datanivådata utlöser exempel på en lokal databashändelse. Händelsen ställer in ett datalager, t.ex. ett Excel-blad, som gör att du kan använda ContextHub-konfigurationer och segmentsökvägar till AEM Screens-kanalen.

När du har konfigurerat bladet google korrekt, vilket visas i exemplet nedan:

bild

Följande validering är den du visar när du kontrollerar anslutningen genom att ange de två värdena, *google sheet ID* och *API key*, i formatet nedan:

https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/<your sheet id>/values/Sheet1?key=<your API key>

bild

NOTE
I det specifika exemplet nedan visas Google Sheets som ett datalager som utlöser en resursändring om värdet är högre än 100 eller lägre än 50.

Steg 2: Konfigurera butikskonfigurationer step-setting-store-configurations

 1. Navigerar till ContextHub

  Navigera till AEM och klicka på verktygsikonen i det vänstra sidfältet. Klicka på Platser > ContextHub, vilket visas i bilden nedan.

  bild

 2. Skapar en ContextHub Store-konfiguration

  1. Navigera till konfigurationsbehållaren med namnet screens.

  2. Klicka på Skapa > Skapa konfigurationsbehållare och ange titeln som ContextHubDemo.

   bild

  3. Navigera till ContextHubDemo > Skapa ContentHub-konfiguration och klicka på Spara.

   note note
   NOTE
   När du har klickat på Spara visas skärmen ContextHub Configuration .
  4. På skärmen ContextHub Configuration klickar du på Create > ContentHub Store Configuration

  bild

  note caution
  CAUTION
  Som en del av AEM 6.5 Feature Pack 4 eller AEM 6.4 Feature Pack 8, bör kunder uppdatera /conf/screens/settings/cloudsettings till sling:Folder.
  Följ stegen nedan:
  1. Navigera till CRXDE Lite och sedan till /conf/screens/settings/cloudsettings.
  2. Kontrollera om cloudsettings jcr:primaryType finns i sling:Folder. Om jcr:primaryType inte finns i sling:folder fortsätter du till nästa steg.
  3. Högerklicka på /conf/screens/settings och skapa en nod med name som cloudsettings1 och Type som sling:Folder och spara ändringarna.
  4. Flytta alla noder under /conf/screens/settings/cloudsettings till cloudsettings1.
  5. Ta bort cloudsettings och spara.
  6. Byt namn på cloudsettings1 till cloudsettings och spara.
  7. Observera att /conf/screens/settings/cloudsettings har jcr:primaryType som sling:Folder.
  Följ de här stegen i Författare och Publish före eller efter uppgraderingen.
  1. Ange Titel som Google-blad, Butiksnamn som googlesheets och Lagringstyp som contexthub.generic-jsonp och klicka på Nästa.

   note caution
   CAUTION
   Om du använder Adobe Experience Manager (AEM) 6.4 anger du Configuration Title som googlesheets och Store Type som contexthub.generic-jsonp.

   bild

  2. Ange din specifika json-konfiguration. Du kan till exempel använda följande json för demoändamål och klicka på Spara. Butikskonfigurationen visas med namnet Google Sheets i ContextHub-konfigurationen.

   note important
   IMPORTANT
   Se till att ersätta koden med din *<Sheet ID>* och *<API Key>* som du hämtade när du konfigurerade Google-bladen.
   code language-none
    {
    "service": {
    "host": "sheets.googleapis.com",
    "port": 80,
    "path": "/v4/spreadsheets/<your google sheets id>/values/Sheet1",
    "jsonp": false,
    "secure": true,
    "params": {
    "key": "<your Google API key>"
    }
   },
   "pollInterval": 10000
   }
   
   note note
   NOTE
   I ovanstående exempelkod definierar pollInterval den frekvens med vilken värdena uppdateras (i millisekunder).
   Ersätt koden med din *<Sheet ID>* och *<API Key>* som du hämtade när du konfigurerade Google Sheets.
   note caution
   CAUTION
   Om du skapar dina Google-blad för att lagra konfigurationer utanför den globala mappen (till exempel i din egen projektmapp) fungerar inte målanpassning som det ska.
 3. Konfigurerar butikssegmentering

  1. Navigera till Konfiguration för ContentHub Store och skapa en annan butikskonfiguration i AEM Screens-konfigurationsbehållaren och ange Title som segmentation-contexthub, Store Name som segmentation och Store Type som aem.segmentation.

   bild

  2. Klicka på Nästa och sedan på Spara.

   note note
   NOTE
   Hoppa över processen att definiera json och lämna den tom.

Steg 3: Konfigurera segment i målgruppen setting-up-audience

 1. Skapa segment i publiker

  1. Navigera från AEM till Personalization > Publiker > skärmar.

  2. Klicka på Skapa > Skapa ContextHub-segment. Dialogrutan Nytt ContextHub-segment öppnas.

  3. Ange Titel som **Higherthan50** och klicka på Skapa. Skapa på samma sätt ett annat segment med namnet **Lowerthan50**.

   bild

  4. Klicka på segmentet **Higherthan50** och klicka på Egenskaper i åtgärdsfältet.

   bild

  5. Klicka på fliken Personalization i Segmentegenskaper. Ange ContextHub Path till /conf/screens/settings/cloudsettings/ContextHubDemo/contexthub configurations och Segments Path till /conf/screens/settings/wcm/segments och klicka på Save, som bilden nedan visar.

  bild

  1. Ange på liknande sätt även ContextHub Path och Segments Path för **Lowerthan50** -segmentet.

Steg 4: Konfigurera varumärke och område setting-brand-area

Följ stegen nedan för att skapa ett varumärke i era aktiviteter och områden under varumärket:

 1. Skapa ett varumärke i aktiviteter

  1. Navigera från din AEM till Personalization > Aktiviteter.

  2. Klicka på Skapa > Skapa varumärke.

  3. Klicka på Varumärke i guiden Skapa sida och klicka på Nästa.

  4. Ange Title som ScreensBrand och klicka på Create. Ditt varumärke har nu skapats enligt nedan.

   bild

   note caution
   CAUTION
   Känt fel:
   Om du vill lägga till ett område tar du bort det primära området från URL:en, till exempel
   http://localhost:4502/libs/cq/personalization/touch-ui/content/v2/activities.html/content/campaigns/screensbrand/master.
 2. Skapa ett område i varumärket

  Följ stegen nedan för att skapa ett område i varumärket:

  1. Klicka på Skapa och sedan på Skapa område.

   bild

  2. Klicka på Område i guiden Skapa sida och klicka på Nästa.

  3. Ange Title som ScreensValue och klicka på Create.
   Ett område skapas i ert varumärke.

Steg 5: Skapa segmenten i en aktivitet step-setting-up-audience-segmentation

När du har konfigurerat ett datalager och definierat din aktivitet (varumärke och område) följer du stegen nedan för att skapa segment i din aktivitet.

 1. Skapar segment i aktiviteter

  1. Navigera från AEM till Personalization > Activity > ScreensBrand >ScreensValue.

  2. Klicka på Skapa > Skapa aktivitet. Guiden Konfigurera aktivitet öppnas.

  3. Ange Title som ValueCheck50 och Name som valueCheck50. Klicka på målmotorn som ContextHub (AEM) i listrutan och klicka på Nästa.

   bild

  4. Klicka på Lägg till upplevelse i guiden **Configure Activity**.

  5. Klicka på **Higherthan50** i Publikerna och klicka på Lägg till upplevelse och ange Rubrik som **higherthan50** Namn som **higherthan50**. Klicka på OK.

  6. Klicka på **Lowerthan50** i Publikerna och klicka på Lägg till upplevelse och ange Rubrik som **lowerthan50** Namn som **lowerthan50**. Klicka på OK.

  bild

  1. Klicka på Nästa och sedan på Spara. Aktiviteten **ValueCheck50** har nu skapats och konfigurerats.

   bild

Steg 5: Redigera segment i publiker editing-audience-segmentation

 1. Redigera segmenten

  1. Navigera från AEM till Personalization > Publiker > skärmar.

  2. Klicka på segmentet **Higherthan50** och klicka på Redigera i åtgärdsfältet.

  3. Dra och släpp komponenten Comparison: Property - Value till redigeraren.

  4. Klicka på skiftnyckelsikonen så att du kan öppna dialogrutan Jämföra en egenskap med värdet .

  5. Klicka på Googlesheets/value/1/0 i listrutan i Egenskapsnamn.

   note note
   NOTE
   Googlesheets/value/1/0 refererar till rad 2 och kolumn som fylls i i google ark i figuren nedan:

   bild

  6. Klicka på Operator som större än i listrutan.

  7. Ange Value som 70.

   note note
   NOTE
   AEM validerar data från Google Sheet genom att visa segmentet som grönt.

   bild

  Redigera egenskapsvärdena till **Lowerthan50** på samma sätt.

  1. Dra och släpp komponenten Comparison: Property - Value till redigeraren.

  2. Klicka på skiftnyckelsikonen.

  3. I dialogrutan Jämför en egenskap med värdet klickar du på googlesheets/value/1/0 i listrutan i Egenskapsnamn.

  4. Klicka på Operator som mindre än i listrutan.

  5. Ange Value som 50.

Aktivera mål i kanaler step-enabling-targeting-in-channels

Följ stegen nedan för att aktivera målinriktning i dina kanaler.

 1. Navigera till någon av AEM Screens-kanalerna. I följande steg visas hur du aktiverar mål genom att använda DataDrivenChannel som skapats i en AEM Screens-kanal.

 2. Klicka på kanalen TargetChannel och klicka på Egenskaper i åtgärdsfältet.

  bild

 3. Klicka på fliken Personalization så att du kan konfigurera ContextHub-konfigurationer.

  1. Ange ContextHub Path till /conf/screens/settings/wcm/segments och Segments Path till /conf/screens/settings/wcm/segments.

  2. Ange ScreensBrand i listrutan och Ange områdesreferens till ScreensValue.

  3. Klicka på Spara och stäng.

   note note
   NOTE
   Använd ContextHub och Segments-sökvägen, där du först sparade dina ContextHub-konfigurationer och segment.

   bild

  4. Navigera och klicka på kanalen TargetChannel och klicka på Redigera i åtgärdsfältet.

   note note
   NOTE
   Om du har konfigurerat allt korrekt visas alternativet Mål i listrutan från redigeraren, vilket visas i bilden nedan.

   bild

Läs mer: Exempel på användningsfall learn-more-example-use-cases

När du har konfigurerat ContextHub för ditt AEM Screens-projekt kan du följa de olika användningsexemplen för att förstå hur datautlösande resurser spelar en viktig roll i olika branscher:

recommendation-more-help
adce462a-f916-4dbe-9ab5-0b62cfb0f053