Temperaturaktivering i resecentret travel-center-temperature-activation

I följande exempel visas användningen av lokal temperaturaktivering i resecentret baserat på de värden som anges i Google Sheets.

Beskrivning description

Om värdet i Google Sheets är mindre än 50 visas i det här fallet en bild med varma drycker. Om värdet är större än eller lika med 50 visas en bild med kalla drycker. Om det finns något annat värde eller inget värde alls visas en standardbild.

Förhandsvillkor preconditions

Innan du börjar implementera aktiveringen av lokal temperatur i resecentralen, lär dig hur du konfigurerar Datalager, Målgruppssegmentering och Aktivera mål för kanaler i ett AEM Screens-projekt.

Se ContextHub konfigureras i AEM Screens för detaljerad information.

Grundläggande flöde basic-flow

Följ stegen nedan för att implementera användningsexemplet för aktivering av lokal temperatur i Travel Center:

 1. Fylla i Google-ark

  1. Navigera till ContextHubDemo Google Sheet.
  2. Lägga till en kolumn med Heading1 med motsvarande värde för temperaturen.

  screen_shot_2019-05-08at112911am

 2. Konfigurera segmenten i publiker enligt kraven

  1. Navigera till segmenten i målgruppen (se Steg 2: Konfigurera målgruppssegmentering in ContextHub konfigureras i AEM Screens sida för mer information).

  2. Klicka på Blad A1 1 och klicka Redigera.

  3. Klicka på jämförelseegenskapen och klicka på konfigurationsikonen.

  4. Klicka googlesheets/value/1/0 från listrutan i Egenskapsnamn

  5. Klicka på Operator as större än eller lika med i listrutan

  6. Ange Värde as 50

  7. På samma sätt väljer du Blad A1 2 och klicka Redigera.

  8. Klicka på Jämförelseegenskap - värde och välj konfigurationsikonen.

  9. Klicka googlesheets/value/1/0 från listrutan i Egenskapsnamn

  10. Klicka på Operator as mindre än i listrutan

  11. Ange Värde as 50

 3. Navigera och markera kanalen () och klicka på Redigera i åtgärdsfältet. I följande exempel DataDrivenVäder, används en sekventiell kanal för att visa funktionaliteten.

  note note
  NOTE
  Din kanal bör redan ha en standardbild och publikerna bör vara förkonfigurerade enligt beskrivningen i ContextHub konfigureras i AEM Screens.

  screen_shot_2019-05-08at113022am

  note caution
  CAUTION
  Dina ContextHub Konfigurationer använda kanalen Egenskaper > Personalisering ska redan vara inställd.

  screen_shot_2019-05-08at114106am

 4. Klicka Målinriktning från redigeraren och klicka på Varumärke och Aktivitet i listrutan och klicka på Börja målinrikta.

  new_activity3

 5. Kontrollera förhandsvisningen

  1. Klicka Förhandsgranska. Du kan även öppna Google Sheet och uppdatera värdet.
  2. Ändra värdet till mindre än 50. Du kan se en bild på en kalldryck. Om värdet i Google Sheets är 50 eller högre bör du se en bild på en het drink.

  result3

recommendation-more-help
adce462a-f916-4dbe-9ab5-0b62cfb0f053