[Integrering]{class="badge positive"}

Integrera Workfront och AEM Assets med den förbättrade kontakten

[AEM Assets as a Cloud Service, AEM Assets 6.5]{class="badge informative"}

AEM Experts Series

Delta i Adobe Workfront- och Experience Manager Assets-experterna i den här videoserien, där de demonstrerar och diskuterar allt de behöver för att integrera Workfront och AEM Assets med hjälp av den förbättrade kontakten.

Denna fyra expertserie följer en grupp från Adobe experter - från produktchefer till konsulter och Adobe-partners - som diskuterar:

Installation och inledande konfiguration

Konfigurera och initiera konfiguration
Del 1/4

Lär dig hur du konfigurerar och utför den första konfigurationen av den förbättrade anslutningen för Workfront för Experience Manager.

Workfront anpassade blanketter och metadatamappning

Workfront anpassade blanketter och metadatamappning
Del 2/4

Lär dig mer om Workfront anpassade formulär och hur de mappas till Experience Manager Assets metadatamatcheman för att synkronisera data.

AEM, projektlänkade mappar och mappmetadata

AEM, projektlänkade mappar och mappmetadata
Del 3/4

Lär dig att driva AEM taxonomi från Workfront, använda projektlänkade mappar och data för att AEM metadata för resursmappar.

Avancerade inställningar och arbetsflöden

Avancerade inställningar och arbetsflöden
Del 4/4

Lär dig mer om avancerade inställningar för Workfront för AEM förbättrade anslutningsprogram, hantera datasynkronisering med avancerade arbetsflöden.

recommendation-more-help
a483189e-e5e6-49b5-a6dd-9c16d9dc0519