[Integrering]{class="badge positive"}

Workfront anpassade blanketter och metadatamappning

[AEM Assets as a Cloud Service, AEM Assets 6.5]{class="badge informative"}

AEM Experts Series

Lär dig hur du konfigurerar Workfront och AEM Assets för att hantera och synkronisera metadata för resurser med hjälp av anpassade Workfront-formulär och AEM metadatamatchningar.

Del 2 i en fyra-delars expertserie om den utökade anslutningen Workfront för Experience Manager

recommendation-more-help
a483189e-e5e6-49b5-a6dd-9c16d9dc0519