[Integrering]{class="badge positive"}

Avancerade inställningar och arbetsflöden

[AEM Assets as a Cloud Service, AEM Assets 6.5]{class="badge informative"}

AEM Experts Series

Lär dig mer om avancerade inställningar för Workfront för AEM förbättrade anslutningsprogram och hur du konfigurerar avancerade arbetsflöden och startprogram i AEM för att hantera synkroniseringen av data mellan AEM och Workfront.

Del fyra i en fyra-delars expertserie om den utökade anslutningen Workfront för Experience Manager

recommendation-more-help
a483189e-e5e6-49b5-a6dd-9c16d9dc0519