Aktuell versionsinformation för Adobe Experience Manager as a Cloud Service release-notes

I följande avsnitt beskrivs den allmänna versionsinformationen för den aktuella (senaste) versionen av Experience Manager as a Cloud Service.

NOTE
Härifrån kan du navigera till versionsinformation för tidigare versioner, till exempel för versionerna 2020 och 2021.
NOTE
Se Senaste dokumentationsuppdateringar för information om dokumentationsuppdateringar som inte är direkt relaterade till en release.

Releasedatum release-date

Utgivningsdatumet Adobe Experience Manager som Cloud Service aktuell version (2021.7.0) är 29 juli 2021.
Följande version (2021.8.0) är den 26 augusti 2021.

Släpp video release-video

Ta en titt på Versionsöversikt juli 2021 video med en sammanfattning av tillagda funktioner.

Experience Manager Foundation as a Cloud Service foundation

Nyheter what-is-new-foundation

 • Flexiblare Dispatcher-konfiguration: Projekten kan enklare struktureras. Du kan nu t.ex. inkludera flera regelfiler för omskrivning som återspeglar webbplatsens struktur. Läs mer om det här flexibla läget, inklusive hur du strukturerar Dispatcher-konfigurationen så att du kan utnyttja den.
 • Gränssnittet för trädreplikering på fliken Distribuera i replikeringsagenten bör betraktas som inaktuellt och har tagits bort efter den 30 september 2021. Läs mer om alternativa replikeringsstrategier.
 • Paket org.apache.sling.datasource-1.0.4.jar för att använda Sling-datakällor har tagits bort eftersom funktionen är inaktuell och inte används av kunderna.

Experience Manager Assets som Cloud Service assets

Nya funktioner i Assets assets-features

 • Med funktionen för innehållsautomatisering kan Experience Manager Assets använder Adobe Creative Cloud API:er för att automatisera materialproduktion i stor skala. Det förbättrar innehållets hastighet genom att dramatiskt minska den tid det tar och de iterationer som krävs för att skapa varianter av samma material. Funktionen kräver ingen programmering och fungerar inifrån DAM. Se generera variationer av resurser med hjälp av Creative Cloud-integrering.

 • Experience Manager Assets innehåller Document Cloud PDF Viewer om du vill förhandsgranska PDF-dokument internt. Med den här funktionen kan användare förhandsgranska flersidiga PDF-filer utan bearbetning eller konvertering. Den här funktionen förbättrar pariteten med Experience Manager 6.5. De kontroller som är tillgängliga i visningsprogrammet omfattar zoomning, navigering till sidor, avdockningskontroller och visning i helskärmsläge. Användarna kan också förhandsgranska och hoppa till sidor och bokmärken. Kommentarer i själva filen stöds. Kommentarer och kommentarer om innehåll i filen PDF planeras för en framtida version.

  Förhandsgranska PDF-filer i Experience Manager med PDF Viewer

 • Funktionen för hämtning av länkdelning använder asynkrona nedladdningar som ökar nedladdningshastigheten. Mer information finns i Hämta resurser som delas via länkdelning.

  Hämta inkorg

 • Vyinställningarna har förbättrats så att användarna kan välja en standardvy och en standardsorteringsparameter.

  Ange standardvy i View Settings

 • Användare kan söka efter och filtrera mapparna baserat på egenskapspredikat.

  Filtrera sökmappar med hjälp av sökpredikat

Nya funktioner i Assets prerelease channel assets-prerelease-features

 • När du delar digitala resurser som en länk kan användarna kopiera URL-adressen till Urklipp. Förbättringen gör att du kan dela resurser snabbare och bekvämare.

Fel som har åtgärdats i Assets assets-bugs-fixed

API:t com.day.cq.dam.api.collection.SmartCollection är inte tillgängligt i Experience Manager som Cloud Service. (CQ-4326322)

Experience Manager Forms som Cloud Service forms

Nyheter i Forms what-is-new-forms

 • Du kan nu använda tjänsten Automated forms conversion för att konvertera PDF forms på franska, tyska och spanska till anpassningsbara formulär.
 • En separat panel har lagts till i mallredigeraren för att visa fel som rör adaptiva formulärkomponenter. Det bidrar till att konsolidera alla adaptiva formulärfel på en plats och minskar upplösningstiden.

Nya funktioner i Forms prerelease channel beta-features-forms

 • AEM Forms as a Cloud Service - Communications: Kommunikations-API:er hjälper dig att kombinera XDP-mallar och XML-data för att generera utskriftsdokument i olika format. Med tjänsten kan du generera dokument i synkront läge. Med API:erna kan du skapa program som gör att du kan:

  • Generera dokument genom att fylla i mallfiler med XML-data.
  • Generera utdataformulär i olika format, inklusive icke-interaktiva PDF-utskriftsströmmar.
  • Generera PDF-filer från ett XFA-formulär i PDF och Adobe Acrobat-formulär.
 • Variable Data Externalizer: Du kan spara data AEM arbetsflödesvariabler i ett externt lagringssystem som hanteras av din organisation.

 • Acroform-based Document of Record: Du kan också använd Adobe Acrobat Form PDF (Acrobat PDF) som en mall för postdokument förutom XFA-baserad formulärmall.

 • Microsoft® Azure-anslutning för datalager: Du kan nu ansluta formulärdatamodell till Microsoft® Azure Storage. Med den kan du hämta och lagra adaptiva formulärdata i Microsoft® Azure Storage som en BLOB.

CIF cloud-services-cif

Nyheter what-is-new-cif

 • CIF Core Components v2

  • Förenklade och förbättrade konfigurationer för PDP/PLP URL och SEO
  • Visuell indikator för mellanlagrade produktdata i redigeringsläge för bättre synlighet för kommande ändringar
  • Ny platskarta för innehålls- och e-handelssidor
 • Stöd för Adobe Commerce Sensei produktrekommendation från Adobe Sensei i AEM Storefront med fördefinierade eller direkt skapade rekommendationer

Experience Manager Screens som Cloud Service screens

Felkorrigeringar bug-fixes-screens

 • Inställningarna för innehållsleverantören valideras nu när de skapas eller uppdateras.

 • Alla visningsvyer har en mappkolumn.

 • Du kan expandera strukturen för skärmar.

 • bulk-offline-update-service saknade alla behörigheter för vissa miljöer.

 • Hjälplänken har uppdaterats för att matcha den nya dokumentationen för skärmar i molnet.

 • Det går nu att ta bort tilldelningen av spellistor och inte ta bort spellistor med tilldelade spelare.

 • Spelaren hämtar nu resurser igen när ALL-cachen har rensats.

 • Upprepa schemaläggning fungerar nu om Sluttid är inställt för följande dag.

 • Back&Forward fungerar nu i as a Cloud Service skärmar.

 • Taggar med samma namn men olika namnutrymmen kunde inte skapas tidigare.

XML Documentation för Experience Manager as a Cloud Service xml-documentation

Nyheter what-is-new-xml-documentation

XML Documentation för Experience Manager as a Cloud Service är allmänt tillgängligt. Med det kan Experience Manager as a Cloud Service kunder köpa ett XML Documentation-tillägg för att importera, skapa, hantera och leverera tekniskt innehåll i flera kanaler, inklusive Experience Manager Sites.

Cloud Manager cloud-manager

I det här avsnittet beskrivs versionsinformationen för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2021.7.0.

Releasedatum release-cm-july

Releasedatum för Cloud Manager i AEM as a Cloud Service 2021.7.0 är 15 juli 2021.
Nästa version är planerad till den 12 augusti 2021.

Nyheter what-is-new-cm-july

 • Kunder kan nu använda Azul 8 och 11 JDK:er för sina Cloud Manager-byggprocesser och kan välja att använda en av dessa JDK:er för verktygskedjor-kompatibla Maven-plugins eller hela Maven-processen.

 • IP-adressen för utgående utgång är nu loggad i loggfilen för byggsteget.

 • Scen- och produktionsmiljöer som kör äldre versioner av AEM rapporterar nu statusen Uppdatering tillgänglig.

 • Det högsta antalet SSL-certifikat som stöds har ökat till 20 per program.

 • Det maximala antalet domäner som kan konfigureras har ökat till 500 per miljö.

 • The Hantera Git har namnändrats till Åtkomst till Git-information och dialogrutan har uppdaterats.

 • Den version av AEM Project Archetype som används av Cloud Manager har uppdaterats till version 28.

Felkorrigeringar bug-fixes-cm-july

 • I vissa situationer var Förhandsvisning inte ett tillgängligt alternativ när en IP-tillåtelselista skulle bindas till en miljö.

 • Manuell navigering till sidan med körningsinformation för en körning som inte finns visade inte på något fel, bara en oändlig inläsningsskärm.

 • Felmeddelandet som visades när maximalt antal SSL-certifikat nåddes var inte till någon hjälp.

 • I vissa fall kan det finnas en diskrepans i den version av produkten som visas på pipeline-kortet på Ökning sida.

 • Guiden Lägg till program angav felaktigt att namnet inte kan ändras efter att det har skapats.

Kända fel known-issues-cm-july

Kunder som byter till Azul JDK bör känna till att inte alla befintliga program kompileras utan fel i Azul JDK. Adobe rekommenderar att du testar lokalt innan du byter.

Cloud Acceleration Manager cam

Releasedatum release-date-july-cam

Releasedatum för Cloud Acceleration Manager är 15 juli 2021.

Nyheter what-is-new-cam

Cloud Acceleration Manager är en molnbaserad applikation som är utformad för att vägleda era IT-team under hela övergångsresan, från planering till live Cloud Service. Konfigurera teamet för en lyckad migrering med bästa praxis, tips, dokumentation och verktyg som rekommenderas av Adobe för att hjälpa till att AEM som Cloud Service under hela kundresan. Läs mer här.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab