Publish Translated Headless Content publish-content

Lär dig hur du publicerar översatt innehåll och uppdaterar översättningarna när innehållet uppdateras.

Story hittills story-so-far

I det föregående dokumentet på den AEM översättningsresan Översätt innehåll lärde du dig att använda AEM översättningsprojekt för att översätta det headlösa innehållet. Nu bör du:

 • Förstå vad ett översättningsprojekt är.
 • Skapa nya översättningsprojekt.
 • Använd översättningsprojekt för att översätta ert headless-innehåll.

Nu när den första översättningen är klar går den här artikeln igenom nästa steg i publiceringen av det innehållet och vad du ska göra för att uppdatera översättningarna när det underliggande innehållet i språkroten ändras.

Syfte objective

Det här dokumentet hjälper dig att förstå hur du publicerar headless-innehåll i AEM och hur du skapar ett kontinuerligt arbetsflöde för att hålla översättningarna uppdaterade. När du har läst det här dokumentet bör du:

 • Förstå AEM författarpubliceringsmodell.
 • Lär dig hur du publicerar översatt innehåll.
 • Kan implementera en kontinuerlig uppdateringsmodell för ditt översatta innehåll.

AEM Author-Publish Model author-publish

Innan du publicerar ditt innehåll är det en bra idé att förstå AEM författarpubliceringsmodell. I förenklad form delar AEM in användare i två grupper.

 1. De som skapar och hanterar innehållet och systemet
 2. De som konsumerar innehållet från systemet

AEM separeras därför fysiskt i två instanser.

 1. Instansen author är det system där innehållsförfattare och administratörer arbetar med att skapa och hantera innehåll.
 2. Instansen publish är det system som levererar innehållet till konsumenterna.

När innehållet har skapats på författarinstansen måste det överföras till publiceringsinstansen för att det ska vara tillgängligt för konsumtion. Processen att överföra från författare till publicering kallas publikation.

Publicera översatt innehåll publishing

När du är nöjd med hur det översatta innehållet ser ut måste det publiceras så att headless-tjänster kan förbruka det. Den här uppgiften är vanligtvis inte översättningsspecialistens ansvar, men beskrivs här för att illustrera hela arbetsflödet.

NOTE
När översättningen är klar informerar översättningsexperten i allmänhet innehållsägarna om att översättningarna är klara för publicering. Innehållsägarna publicerar dem sedan.
Följande steg är fullständiga.

Det enklaste sättet att publicera översättningarna är att navigera till projektresursmappen.

/content/dam/<your-project>/

Under den här sökvägen har du undermappar för varje översättningsspråk och kan välja vilka som ska publiceras.

 1. Gå till Navigering > Assets > Filer och öppna projektmappen.
 2. Här visas språkrotmappen och alla andra språkmappar. Välj det eller de lokaliserade språk som du vill publicera.
  Välj språkmapp
 3. Välj Hantera publikation.
 4. I fönstret Hantera publikation kontrollerar du att Publish automatiskt har valts under Åtgärd och att Nu har valts under Schemaläggning. Välj Nästa.
  Hantera publiceringsalternativ
 5. Bekräfta att rätt sökväg har valts i nästa Hantera publikation-fönster. Välj Publish.
  Hantera publiceringsomfång
 6. AEM bekräftar publiceringsåtgärden med ett popup-meddelande längst ned på skärmen.
  Resurser som publicerats i banner

Ditt översatta headless-innehåll publiceras nu! Den kan nu nås och användas av era headless-tjänster.

TIP
Du kan markera flera objekt (d.v.s. flera språkmappar) när du publicerar, så att du kan publicera flera översättningar samtidigt.

Det finns ytterligare alternativ när du publicerar innehåll, till exempel schemaläggning av en publiceringstid, som ligger utanför den här kundresan. Mer information finns i avsnittet Ytterligare resurser i slutet av dokumentet.

Uppdatera ditt översatta innehåll updating-translations

Översättning är sällan en engångsåtgärd. Vanligtvis fortsätter innehållsförfattarna att lägga till och ändra ditt innehåll i språkroten när den inledande översättningen är klar. Det innebär att du även måste uppdatera det översatta innehållet.

Specifika projektkrav definierar hur ofta du behöver uppdatera översättningarna och vilken beslutsprocess som ska följas innan du utför en uppdatering. När du väl har bestämt dig för att uppdatera dina översättningar är processen i AEM mycket enkel. När den inledande översättningen baserades på ett översättningsprojekt så gör även alla uppdateringar det.

Som tidigare skiljer sig dock processen något om du väljer att automatiskt skapa ett översättningsprojekt eller manuellt skapa ett översättningsprojekt.

Uppdatera ett automatiskt skapat översättningsprojekt updating-automatic-project

 1. Navigera till Navigering > Assets > Filer. Kom ihåg att innehåll utan rubrik i AEM lagras som resurser som kallas för innehållsfragment.
 2. Välj språkroten för projektet. I det här fallet har vi valt /content/dam/wknd/en.
 3. Markera spårväljaren och visa panelen Referenser.
 4. Välj Språkkopior.
 5. Markera kryssrutan Språkkopior.
 6. Expandera avsnittet Uppdatera språkkopior längst ned på referenspanelen.
 7. I listrutan Projekt väljer du Lägg till i ett befintligt översättningsprojekt.
 8. I listrutan Befintligt översättningsprojekt väljer du det projekt som skapats för den inledande översättningen.
 9. Välj Start.

Lägg till objekt i det befintliga översättningsprojektet

Innehållet läggs till i det befintliga översättningsprojektet. Så här visar du översättningsprojektet:

 1. Navigera till Navigering > Projekt.
 2. Välj det projekt som du just har uppdaterat.
 3. Välj språk eller något av språken som du uppdaterade.

Ett nytt jobbkort har lagts till i projektet. I det här exemplet har en annan spanska översättning lagts till.

Ytterligare översättningsjobb har lagts till

Du kan lägga märke till att statistiken på det nya kortet (antal tillgångar och innehållsfragment) är annorlunda. Det beror på att AEM känner igen vad som har ändrats sedan den senaste översättningen och bara inkluderar det innehåll som måste översättas. Detta inkluderar omöversättning av uppdaterat innehåll och förstagångsöversättning av nytt innehåll.

Från och med nu startar och hanterar du översättningsjobbet precis som du gjorde originalet.

Uppdatera ett manuellt skapat översättningsprojekt updating-manual-project

Om du vill uppdatera en översättning kan du lägga till ett nytt jobb i ditt befintliga projekt som ansvarar för översättning av det uppdaterade innehållet.

 1. Navigera till Navigering > Projekt.

 2. Välj det projekt som du vill uppdatera.

 3. Välj knappen Lägg till längst upp i fönstret.

 4. I fönstret Lägg till panel väljer du Översättningsjobb och sedan Skicka.

  Lägg till panel

 5. På kortet för det nya översättningsjobbet väljer du knappen för att markera den övre delen av kortet och väljer Uppdatera mål för att definiera målspråket för det nya jobbet.

  Uppdatera mål

 6. I dialogrutan Välj målspråk använder du listrutan för att välja språk och väljer Klar.

  Välj målspråk

 7. När det nya översättningsjobbets målspråk är inställt väljer du ellipsknappen längst ned på jobbkortet för att visa information om jobbet.

 8. Jobbet är tomt när det skapas. Lägg till innehåll i jobbet genom att trycka på eller klicka på knappen Lägg till och använda sökvägsläsaren på samma sätt som du gjorde innan du skapade översättningsprojektet.

TIP
Banwebbläsarens kraftfulla filter kan vara användbara för att hitta just det innehåll som har uppdaterats.
Du kan läsa mer om sökvägsläsaren i avsnittet ytterligare resurser.

Från och med nu startar och hanterar du översättningsjobbet precis som du gjorde originalet.

Slut på resan? end-of-journey

Grattis! Du har fullföljt den headless översättningsresan! Nu bör du:

 • Få en översikt över vad headless content delivery är.
 • Få en grundläggande förståelse för AEM headless-funktioner.
 • Förstå AEM översättningsfunktioner och hur de relaterar till headless-innehåll.
 • Förmåga att börja översätta sitt eget headless-innehåll.

Nu kan du översätta ditt eget headless-innehåll i AEM. AEM är dock ett kraftfullt verktyg och det finns många andra alternativ. Ta en titt på några av de ytterligare resurser som är tillgängliga i avsnittet Ytterligare resurser om du vill veta mer om de funktioner du såg under den här resan.

Ytterligare resurser additional-resources

 • Hantera översättningsprojekt - Lär dig mer om översättningsprojekt och andra funktioner som mänskliga översättningsarbetsflöden och flerspråkiga projekt.
 • Redigeringsbegrepp - Läs mer om författaren och publiceringsmodellen för AEM. Det här dokumentet fokuserar på att skapa sidor i stället för på innehållsfragment, men teorin gäller fortfarande.
 • Publicera sidor - Läs om de ytterligare funktioner som är tillgängliga när du publicerar innehåll. Det här dokumentet fokuserar på att skapa sidor i stället för på innehållsfragment, men teorin gäller fortfarande.
 • Redigeringsmiljö och redigeringsverktyg - AEM innehåller olika sätt att ordna och redigera ditt innehåll, inklusive en robust sökvägsläsare.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab