Skapande och publicering av begrepp authoring-publishing

För en innehållsförfattare kan en AEM as a Cloud Service installation betraktas som tre primära lager på den mest grundläggande nivån

 • Författarnivå
 • Förhandsgranskningsnivå
 • Publiceringsnivå

Dessa nivåer interagerar så att ni kan göra innehåll tillgängligt på er webbplats så att era besökare kan komma åt det. Det grundläggande arbetsflödet är:

 1. Innehållsförfattare skapar sitt innehåll med hjälp av författarnivån.
 2. Innehållsförfattare gör sitt innehåll tillgängligt för granskare att förhandsgranska med förhandsgranskningsnivån.
 3. När innehållet är klart för allmänheten publicerar författarna innehållet med publiceringsnivån.

Innehåll kan vara av många olika typer, bland annat sidor, resurser och publikationer. Om författaren så önskar kan du hoppa över förhandsgranskning av innehåll.

Diagram över författare, utgivare och avsändare

Mer information om den tekniska arkitekturen för AEM as a Cloud Service finns i dokumentet En introduktion till arkitekturen i Adobe Experience Manager as a Cloud Service.

Klicka här om du vill skapa AEM innehåll för Edge Delivery Services.
Skapa AEM innehåll för Edge Delivery Services

Skapa innehåll author-environment

Redigeringsmiljön i redigeringsskiktet ger ett lättanvänt grafiskt användargränssnitt för att skapa innehåll. Det kräver att författaren loggar in med ett konto som tilldelats rätt åtkomstbehörighet.

Beroende på hur din instans och dina personliga åtkomsträttigheter är konfigurerade kan du utföra många åtgärder på ditt innehåll, bland annat:

 • Generera nytt innehåll eller redigera befintligt innehåll på en sida
 • Använda fördefinierade mallar för att skapa innehållssidor
 • Skapa, redigera och hantera dina resurser och samlingar
 • Flytta, kopiera och ta bort innehållssidor och resurser.
 • Publicera (eller avpublicera) sidor och resurser.

Det finns även administrativa uppgifter som hjälper dig att hantera ditt innehåll:

 • Arbetsflöden som styr hur ändringar hanteras, t.ex. framtvingar en granskning före publicering
 • Projekt som koordinerar enskilda uppgifter

AEM administreras också från författarmiljön.

Se dokumentet Quick Start Guide to Authoring för en översikt över redigeringsprocessen.

Förhandsgranska innehåll previewing-content

AEM erbjuder också en förhandsgranskningstjänst som gör att utvecklare och innehållsförfattare kan förhandsgranska en webbplats slutliga upplevelse innan den når publiceringsmiljön och är tillgänglig för allmänheten.

Se dokumentet Förhandsgranska innehåll för mer information.

Publiceringsmiljö publish-environment

När det är klart publiceras webbplatsens innehåll i publiceringsmiljön på publiceringsnivån. Här blir webbplatsens sidor tillgängliga för den avsedda publiken i enlighet med innehållsmallens utseende och känsla.

Se dokumentet Publicera sidor för mer information om publicering och avpublicering av sidor.

Dispatcher dispatcher

Om du vill optimera prestanda för besökare på webbplatsen kan du Dispatcher implementerar belastningsutjämning och cachelagring för både publicerings- och förhandsgranskningsnivåer.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab