AEM Forms as a Cloud Service arkitektur architecture

Version
Artikellänk
AEM 6.5
Klicka här
AEM as a Cloud Service
Den här artikeln

Adobe Experience Manager Forms as a Cloud Service är en molnbaserad lösning för företag som vill skapa, hantera, publicera och uppdatera komplexa digitala formulär och kommunikation och samtidigt integrera inlämnade data med back-end-processer, affärsregler och spara data i ett externt datalager. Den utökas Adobe Experience Manager as a Cloud Service. Mer information om skalning, driftsättning, miljöer och annan infrastruktur finns i En introduktion till arkitekturen i Adobe Experience Manager as a Cloud Service.

AEM Forms as a Cloud Service har stöd för två viktiga användningsområden: digital registrering och kundkommunikation. Följande illustrationer visar arkitekturen för båda användningsområdena.

Forms Digital Enrollment

Forms-digital registrering

Forms Communications

Forms-kommunikation

Komponenter

Forms as a Cloud Service består av flera komponenter:

CDN (Content Delivery Network)

Alla AEM Forms as a Cloud Service program har tillgång till inbyggd CDN-tjänst. Det ingår i licensen för Forms som Cloud Service.

Författare

En författare är en as a Cloud Service AEM Forms-instans som körs i standardkörningsläget för författare. Det är avsett för interna användare, formulärdesigners och utvecklare. I en redigeringsmiljö kan du använda följande funktioner:

 • Skapa och hantera formulär.
 • Ansluter till tjänsten Automated forms conversion för att konvertera ett PDF- eller XDP-formulär till ett adaptivt formulär.
 • Skapa och köra Forms-centrerade arbetsflöden.
 • Hantera adaptiva formulärresurser.
 • Hantera kommunikationsresurser.
 • Synkrona RESTful API:er (Real-time API:er) och Batch API:er för att skapa, sammanställa och leverera varumärkesorienterad och personaliserad kommunikation.
 • Synkrona API:er för att kombinera, ordna om och validera PDF-dokument.

Publicera

En Publish-instans är en AEM Forms-as a Cloud Service som körs i det vanliga publiceringskörningsläget. Publiceringsinstanser är avsedda för slutanvändare av formulärbaserade program, t.ex. användare som öppnar en offentlig webbplats och som skickar formulär. Det aktiverar följande funktioner:

 • Återge och skicka formulär för slutanvändare.
 • Transportering av obearbetade inlämnade formulärdata för vidare bearbetning och lagring i det slutliga databassystemet.
 • Ansluter till kundhanterad lagring för att lagra data.
 • Koppla upp dig med Adobe Sign för att e-signera en adaptiv post för att skicka formulär.
 • Synkronisera API:er för att skapa, sammanställa och leverera varumärkesorienterad och personaliserad kommunikation.
 • Synkronisera API:er för att kombinera, ordna om och validera PDF-dokument.

Omvänd replikering är inte tillgängligt på AEM as a Cloud Service för att skicka innehåll/data från publiceringstjänsten till författartjänsten. Du kan dock konfigurera en anpassad Forms som körs vid publicering så att data skickas till ett arbetsflöde på en författare (arbetsflöden kan bara köras på författaren). Detta är praktiskt vid användning av godkännanden.

Dispatcher

Dispatcher är Adobe Experience Manager verktyg för cachelagring och/eller belastningsutjämning som kan användas med en webbserver i företagsklass.

Adobes tjänster

Tjänsten Automated forms conversion

Tjänsten automated forms conversion konverterar automatiskt dina PDF- och XFA-formulär till enhetsvänliga, responsiva och HTML5-baserade adaptiva formulär.

Adobe Sign

Adobe Sign är en molnbaserad e-signaturtjänst som gör att användaren kan skicka, signera, spåra och hantera signaturprocesser via en webbläsare eller mobil enhet. Ni kan integrera Adobe Sign med ett adaptivt formulär för att automatisera signeringsarbetsflöden, förenkla processerna med en eller flera signaturer samt för att elektroniskt signera adaptiva formulär.

Kundhanterad lagring

Forms as a Cloud Service innehåller alternativ för att lagra innehåll i ett externt lagringssystem som Blob Store, Database eller en lagringstjänst. Du kan också lagra processdata (AEM data från arbetsflödesvariabler) som innehåller känsliga SPD-element (Personal Data) i en kundhanterad databas för säker bearbetning. Adobe rekommenderar att du endast lagrar känsliga data på kundhanterade lager.

Du kan använda Enhetlig lagringsanslutning för att ansluta till Blob Storage och Formulärdatamodell för att ansluta till databaser eller backend-tjänster (RESTful, SOAP, Azure Blob Storage med mera).

Dokumenttjänster

Dokumenttjänster består av följande:

 • Output Service (Communications - Document Generation APIs) hjälper er att skapa varumärkesgodkända, personaliserade och standardiserade dokument som affärskorrespondenser, kontoutdrag, kravbrev, förmånsmeddelanden, månatliga räkningar eller välkomstpaket.

 • Assembler Service (kommunikation - API:er för dokumenthantering) hjälper dig att kombinera, ordna om och validera PDF-dokument.

 • DoR-tjänst (Document of Record) används för att generera DoR (Document of Record). Tjänsten körs i sina egna poder, separat från författaren och publiceringsinstanser av Forms as a Cloud Service. Det ger bättre prestanda och skalar fönstren oberoende av belastningen.

Cloud Manager

Cloud Manager är en viktig komponent i AEM as a Cloud Service. Det är den enda ingångspunkten för våra kunders verksamhet och utvecklarprofiler. Det är den plats där AEM program och miljöer kan hanteras. Cloud Manager har utvecklats till en självbetjäningsportal där huvudkomponenterna i AEM as a Cloud Service kan skapas och konfigureras:

 • Skapa och hantera program
 • Skapa och hantera AEM miljöer i programmen
 • Skapa och hantera pipelines för distribution av kundkoden och konfigurationen till en viss miljö
 • Få meddelanden om viktiga livscykelhändelser för de här komponenterna (t.ex. produktuppdateringar) Mer information om Cloud Manager finns i Förstå Adobe Cloud Manager och Introduktion till Cloud Manager.

Developer Console

En Developer Console innehåller olika detaljer om varje Forms som körs som en molntjänstmiljö. Den här informationen är användbar vid felsökning av miljön. Mer information finns i Felsökning AEM as a Cloud Service med Developer Console.

Adaptiv formulärredigering local-development

När du konfigurerar och konfigurerar AEM Forms i en as a Cloud Service miljö kan du skapa utvecklings-, staging- och produktionsmiljöer. Konfigurera dessutom en lokal utvecklingsmiljö för snabb utveckling och upprepningar. Du kan hämta och konfigurera AEM SDK och AEM Forms arkiv med tilläggsfunktioner för att konfigurera en lokal Forms as a Cloud Service utvecklingsmiljö. Detaljerade anvisningar finns i Konfigurera en lokal utvecklingsmiljö.

Felsökning debugging

AEM as a Cloud Service använder självbetjäning, skalbar, molninfrastruktur. Det kräver att AEM utvecklare förstår och felsöker olika aspekter av AEM as a Cloud Service, från att bygga och distribuera till att få information om AEM program som körs. Mer information finns i Felsökning AEM as a Cloud Service.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab