Felsökning AEM as a Cloud Service

AEM as a Cloud Service är det molnbaserade sättet att utnyttja de AEM programmen. AEM as a Cloud Service använder självbetjäning, skalbar, molninfrastruktur, vilket kräver att AEM utvecklare förstår och felsöker olika aspekter av AEM as a Cloud Service, från att bygga och driftsätta till att få information om hur AEM körs.

Loggar

Loggarna innehåller information om hur ditt program fungerar på AEM as a Cloud Service, samt information om problem med distributioner.

Felsöka AEM as a Cloud Service med loggar

Bygg och driftsätt

Adobe Cloud Manager-pipelines distribuerar AEM program genom en serie steg för att fastställa kodkvalitet och lönsamhet när de distribueras till AEM as a Cloud Service. Vart och ett av stegen kan resultera i fel, vilket gör det viktigt att förstå hur du felsöker byggen för att kunna fastställa grundorsaken till och hur du löser eventuella fel.

Felsökning AEM as a Cloud Service bygge och driftsättning

Developer Console

På Developer Console finns en mängd information och introduktioner till AEM as a Cloud Service miljöer som är användbara för att förstå hur programmet känns igen av och fungerar på AEM as a Cloud Service.

Felsökning AEM as a Cloud Service med Developer Console

Databasläsare

Databasläsaren är ett kraftfullt verktyg som ger synlighet i AEM underliggande datalager, vilket gör det enkelt att felsöka AEM as a Cloud Service miljö. Databasläsaren har stöd för en skrivskyddad vy över resurser och egenskaper för AEM på produktions-, scen- och utvecklingsstadiet samt författar-, publicerings- och förhandsgranskningstjänster.

Felsöka AEM as a Cloud Service med Databasläsaren

recommendation-more-help
4859a77c-7971-4ac9-8f5c-4260823c6f69