Kom igång med resursvyn assets-view-get-started

Hantera era digitala resurser med Assets View kräver endast tre enkla steg:

Används Assets View, logga in på https://experience.adobe.com/#/assets. När du loggar in väljer du Company or School Account. Kontakta organisationens administratör för att få åtkomst.

Visa resursvyn access-assets-view

Se Så här kommer du åt resursvyn om du vill ha detaljerade anvisningar om hur du kommer åt resursvyn.

Konfigurera Assets View configuration

Om du vill öppna inställningarna klickar du på avataren i det övre högra hörnet av användargränssnittet. Du kan växla mellan det ljusa och det mörka temat i lösningsinställningarna.

Om du är en del av olika organisationer kan du även ändra organisationen och få tillgång till dina konton i olika organisationer.

Ändra dina Experience Cloud preferences, klicka Preferences.

Inställning för växling av mörkt och ljust tema

Assets View användningsfall use-cases

De olika DAM-åtgärderna (Digital Asset Management) som du kan utföra med Assets View nedan.

Nästa steg next-steps

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab