Hantera resurser manage-assets

Du kan enkelt utföra olika DAM-åtgärder (Digital Asset Management) med det användarvänliga gränssnittet i Assets view. När du har lagt till resurserna kan du söka efter, hämta, flytta, kopiera, byta namn på, ta bort, uppdatera och redigera dina resurser.

Använd Assets view för att utföra följande resurshanteringsåtgärder. När du markerar en resurs visas följande alternativ i verktygsfältet högst upp.

Alternativ i verktygsfältet när du väljer en resurs

Bild: Alternativ i verktygsfältet för en markerad bild.

 • avmarkera ikon Avmarkera markeringen.

 • sök liknande ikon Hitta liknande bildresurser i resursgränssnittet baserat på metadata och smarta taggar.

 • informationsikon Klicka för att förhandsgranska en resurs och visa detaljerade metadata. När du förhandsgranskar kan du visa versionerna och redigera en bild.

 • hämtningsikon Hämta den valda resursen till ditt lokala filsystem.

 • lägg till samlingsikon Lägg till den valda resursen i en samling.

 • Fäst resurser, ikon Fäst en resurs för snabbare åtkomst när du behöver den senare. Alla fästa objekt visas i Snabb åtkomst i Min arbetsyta.

 • redigera med Express-ikon Redigera en bild i den integrerade Adobe Expressen i Adobe Experience Manager Assets.

 • redigera resursikon Redigera bilden med Adobe Express.

 • dela resurslänkikon för en resurs med andra användare så att de kan komma åt och hämta den.

 • ta bort ikon Ta bort den markerade resursen eller mappen.

 • kopieringsikon Kopiera den markerade filen eller mappen.

 • flytta ikon Flytta den markerade resursen eller mappen till en annan plats i databashierarkin.

 • ikonen Byt namn Byt namn på den markerade resursen eller mappen. Använd ett unikt namn, annars misslyckas namnbytet med en varning. Försök igen med ett nytt namn.
  Du kan också klicka på titeln för en resurs eller en mapp för att byta namn på den. Ange den nya texten i dialogrutan Byt namn på resurs textruta och klicka Spara. Den här funktionen är tillgänglig i stödraster-, galleri-, vattenfalls- och listvyerna.

 • ikon för vattenfallsvy Waterfall View.

 • kopiera biblioteksikon Lägg till en resurs i biblioteket.

 • tilldelningsikon Tilldela uppgifter till andra användare för att samarbeta med en resurs.

 • tilldelningsikon Övervaka åtgärder som utförs på en resurs.

Du kan visa samma alternativ för miniatyrbilder av resurser.

Alternativ på miniatyrbild av resurs för att hantera en resurs

Assets view visar endast de relevanta alternativen i verktygsfältet som beror på vilken typ av resurs som har valts.

Alternativ i verktygsfältet när du väljer en resurs

Bild: Alternativ i verktygsfältet för en vald mapp.

Alternativ i verktygsfältet när du väljer en resurs

Bild: Alternativ i verktygsfältet för en markerad PDF-fil.

Hämta och distribuera resurser download

Du kan välja en eller flera resurser eller mappar eller en kombination av båda och hämta urvalet till det lokala filsystemet. Du kan redigera resurserna och överföra dem igen eller distribuera resurserna utanför Assets view. Du kan också ladda ned renderingarna av en tillgång.

Resursversionshantering versions-of-assets

Assets view versionerar resurserna när resurserna överförs igen som uppdateras eller redigeras. Du kan visa versionshistorik, tidigare versioner och återställa en tidigare version av resurser som den senaste versionen, som återställs till en tidigare version om det behövs. Resursversioner skapas i följande scenarier:

 • Överför en ny resurs med samma filnamn som en befintlig resurs och i samma mapp som den befintliga resursen. Assets view uppmanas att antingen skriva över den tidigare resursen eller spara den nya resursen som en version. Se överföra duplicerade resurser.

  Skapa versioner vid överföring

  Bild: När du överför en resurs som heter samma som en befintlig resurs kan du skapa en version av resursen.

 • Redigera en bild och klicka på Save as Version. Se redigera bilder.

  Spara redigerad bild som en version

  Bild: Spara redigerad bild som en version.

 • Öppna versionerna av en befintlig resurs. Klicka New Version och ladda upp en nyare version av resursen i databasen.

  Alternativ för att överföra en ny version av en resurs från versionshistoriken

Visa versioner av en resurs view-versions

När du överför en duplicerad kopia eller en modifierad kopia av en resurs kan du skapa dess versioner. Med versionshantering kan du granska historiska resurser och återgå till en tidigare version om det behövs.

Om du vill visa versioner öppnar du en resurses förhandsgranskning och klickar på Versions Versionsikon från höger sidospalt. Om du vill förhandsgranska en viss version markerar du den. Om du vill återgå till den klickar du på Make Latest.

Du kan också skapa versioner från tidslinjen för versionerna. Välj den senaste versionen, klicka på New Version och överför en ny kopia av resursen från det lokala filsystemet.

Visa versioner av en resurs

Bild: Visa versioner av en resurs, återgå till en tidigare version eller överför en annan ny version.

Hantera resursstatus manage-asset-status

Behörigheter krävs: Can Edit, Ownereller administratörsbehörigheter för en resurs.

I resursvyn kan du ange status för resurser som är tillgängliga i databasen. Ange en resursstatus som bättre styr och hanterar nedströmsanvändningen av digitala resurser.

Du kan ange följande status för resurser:

 • Godkänd

 • Avvisad

 • Ingen status

Ange resursstatus set-asset-status

Så här anger du resursstatus:

 1. Markera resursen och klicka på Details i verktygsfältet.

 2. I Basic väljer du resursstatus på fliken Status listruta. Möjliga värden är Godkänd, Avvisat och Ingen status (standard).

  embed

  https://video.tv.adobe.com/v/342495

Ange förfallodatum för tillgång set-asset-expiration-date

I resursvyn kan du även ange förfallodatum för resurser som är tillgängliga i databasen. Då kan du filtrera sökresultaten baserat på en Expired status. Du kan dessutom ange ett förfallodatumintervall för resurser för att ytterligare filtrera sökresultaten.

Så här anger du förfallodatum för tillgång:

 1. Markera resursen och klicka på Details i verktygsfältet.

 2. I Basic anger du förfallodatum för resursen med hjälp av Expiration date fält.

The Expired tillgångskortsindikatorn åsidosätter Approved eller Rejected indikatoruppsättning för en tillgång.

Du kan även filtrera resurser baserat på en resursstatus. Mer information finns i Söka efter resurser i resursvyn.

Anpassa metadataformulär för att inkludera resursstatusfält customize-asset-status-metadata-form

Behörigheter krävs: Administratör

Resursvyn innehåller många standardmetadatafält som standard. Organisationer har ytterligare metadatabehov och behöver fler metadatafält för att kunna lägga till företagsspecifika metadata. Med metadataformulär kan företag lägga till anpassade metadatafält i en resurs Details sida. De företagsspecifika metadata förbättrar styrningen och identifieringen av dess resurser.

Mer information om hur du lägger till ytterligare metadatafält i metadataformuläret finns i Metadata Forms.

Lägg till metadatafält för resursstatus i formuläret

Om du vill lägga till metadatafältet Resursstatus i formuläret drar du Asset Status från den vänstra listen till formuläret. Mappningsegenskapen fylls i automatiskt. Spara formuläret för att bekräfta ändringarna.

Lägg till metadatafältet Förfallodatum i formuläret

Om du vill lägga till metadatafältet Förfallodatum i formuläret drar du Date från den vänstra listen till formuläret. Ange Förfallodatum som etikett och pur:expirationDate som mappningsegenskapen. Spara formuläret för att bekräfta ändringarna.

Nästa steg next-steps

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab