Integrera med Adobe Target integrating-with-adobe-target

Som en del av Adobe Marketing Cloud Adobe Target gör att ni kan öka innehållets relevans genom målinriktning och mätning över alla kanaler. Adobe Target används av marknadsförare för att utforma och genomföra onlinetester, skapa direktsända målgruppssegment (baserat på beteende) och automatisera målgruppsanpassningen av innehåll och onlineupplevelser. AEM har antagit målarbetsflödet som används i Adobe Target Standard. Om du använder Target kommer du att känna till målredigeringsmiljön i AEM.

Integrera era AEM med Adobe Target för att personalisera innehåll på era sidor:

 • Implementera målinriktning av innehåll.
 • Använd målgrupper för att skapa personaliserade upplevelser.
 • Skicka kontextdata till Target när besökarna interagerar med era sidor.
 • Spåra konverteringsgrader.

Utför följande uppgifter för att integrera med Target:

 1. Utför nödvändiga uppgifter: Registrera dig hos Adobe Target och konfigurera vissa aspekter av AEM författarinstans. Ditt Adobe Target-konto måste ha minst godkännarbehörighet ​ level. Dessutom måste du skydda aktivitetsinställningarna på publiceringsnoden så att den inte är tillgänglig för användarna.

 2. Antingen:

  1. Anmäl dig till Adobe Target: Guiden för deltagande tar emot din målkontoinformation och skapar en molnkonfiguration för Adobe Target och ett Target Framework. Guiden kopplar även dina webbplatser till Target Framework. Om guiden inte kan ansluta till målet kan du läsa anslutningsfelsökning -avsnitt. Då kan du Ändra standardkonfigurationerna för molnet: Ändra vid behov molnkonfigurationen och ramverket som avanmälningsguiden skapade. Ändra till exempel ramverket för att skicka ytterligare kontextdata till Target. Om du vill använda Adobe Analytics som rapportkälla för Adobe Target måste du ändra molnkonfigurationen så att den pekar på A4T-konfigurationen.
  2. Integrera manuellt med Adobe Target.
 3. Konfigurera aktiviteter: Associera dina aktiviteter med målmolnkonfigurationen.

NOTE
Om du använder Target med en anpassad proxykonfiguration måste du konfigurera både HTTP-klientproxykonfigurationer eftersom vissa funktioner i AEM använder 3.x-API:erna och andra 4.x-API
CAUTION
Skydda noden för aktivitetsinställningar cq:ActivitySettings på publiceringsinstansen så att den inte är tillgänglig för vanliga användare. Noden för aktivitetsinställningar ska bara vara tillgänglig för tjänsten som hanterar aktivitetssynkroniseringen till Adobe Target.
Se Krav för integrering med Adobe Target för detaljerad information.

När integreringen är klar kan du skapa riktat innehåll som skickar besöksdata till Adobe Target. Observera att sidkomponenter kräver specifik kod för att aktivera målinriktning av innehåll. (Se Utveckla för riktat innehåll.)

NOTE
När du riktar in dig på en komponent i AEM författare gör komponenten ett antal serveranrop till Adobe Target för att registrera kampanjen, konfigurera erbjudanden och hämta Adobe Target-segment (om de är konfigurerade). Inga anrop på serversidan görs från AEM publicera till Adobe Target.

Källor för bakgrundsinformation background-information-sources

Att integrera AEM med Adobe Target kräver kunskap om Adobe Target, AEM och AEM. Du bör känna till följande information:

NOTE
När du arbetar med Adobe Target är det högsta antalet artefakter som tillåts i en kampanj:
 • 50 platser
 • 2 000 upplevelser
 • 50-tal
 • 50 rapporteringssegment
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2