Krav för integrering med Adobe Target prerequisites-for-integrating-with-adobe-target

Som en del av integrering av AEM och Adobe Targetmåste du registrera dig hos Adobe Target, konfigurera replikeringsagenten och säkra aktivitetsinställningar på publiceringsnoden.

Registrering hos Adobe Target registering-with-adobe-target

För att kunna integrera AEM med Adobe Target måste du ha ett giltigt Adobe Target-konto. Det här kontot måste ha godkännare minst nivåbehörigheter. När du registrerar dig hos Adobe Target får du en klientkod. Du behöver klientkoden och inloggningsnamnet och lösenordet för Adobe Target för att kunna ansluta AEM till Adobe Target.

Klientkoden identifierar Adobe Target-kundkontot när Adobe Target-servern anropas.

NOTE
Ditt konto måste också aktiveras av Target-teamet för att integreringen ska kunna användas.
Om så inte är fallet, kontakta Adobe kundtjänst.

Aktivera målreplikeringsagenten enabling-the-target-replication-agent

Test och Target replikeringsagent måste vara aktiverat på författarinstansen. Observera att den här replikeringsagenten inte är aktiverad som standard om du använde nosamplingContent körningsläge för AEM. Mer information om hur du skyddar din produktionsmiljö finns i Säkerhetschecklista.

 1. På AEM startsida klickar du på verktyg > Distribution > Replikering.

 2. Klicka Agenter på författare.

 3. Klicka på Test och Target (test och target) replikeringsagent och klicka sedan på Redigera.

 4. Välj alternativet Aktiverad och klicka sedan på OK.

  note note
  NOTE
  När du konfigurerar replikeringsagenten Test och Target finns det i Transport -tabben, anges URI som standard till tnt:///. Ersätt inte denna URI med https://admin.testandtarget.omniture.com.
  Om du försöker testa anslutningen med tnt:///, genereras ett fel. Detta beteende förväntas eftersom denna URI endast är avsedd för internt bruk. Använd inte med Testanslutning.

Skydda noden Aktivitetsinställningar securing-the-activity-settings-node

Skydda noden för aktivitetsinställningar cq:ActivitySettings på publiceringsinstansen så att den inte är tillgänglig för vanliga användare. Noden för aktivitetsinställningar ska bara vara tillgänglig för tjänsten som hanterar aktivitetssynkroniseringen till Adobe Target.

The cq:ActivitySettings noden är tillgänglig i CRXDE lite under /content/campaigns/*nameofbrand** under aktiviteterna jcr:innehållsnod; *till exempel /content/campaign/we-retail/master/myactivity/jcr:content/cq:ActivitySettings. Den här noden skapas bara efter att du har angett en komponent som mål.

The cq:ActivitySettings nod under aktivitetens jcr:innehåll skyddas av följande åtkomstkontrollistor:

 • Neka alla för alla
 • Tillåt jcr:read,rep:write för"target-activity-authors" (författaren är medlem i den här gruppen utanför rutan)
 • Tillåt jcr:read,rep:write för "target service"

Dessa inställningar ser till att normala användare inte har tillgång till nodegenskaperna. Använd samma åtkomstkontrollista vid författare och publicering. Se Användaradministration och -säkerhet för mer information.

När du redigerar en aktivitet i Adobe Target pekar URL:en på localhost såvida du inte ändrar URL:en på AEM författarnod. Du kan konfigurera AEM Link Externalizer om du vill att det exporterade innehållet ska peka mot ett visst publicera domän.

Så här konfigurerar du AEM externalizer:

NOTE
Mer information finns i Extern URL.
 1. Navigera till OSGi-webbkonsolen på https://<server>:<port>/system/console/configMgr.

 2. Sök Day CQ Link Externalizer och ange författarnodens domän.

  Day CQ Link Externalizer

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2