Komponenter - översikt components-overview

Den här sidan innehåller en översikt över Adobe Experience Manager-komponenter (AEM), till exempel de som används för sidredigering.

Vad är komponenter? what-exactly-is-a-component

 • Modulära enheter som utnyttjar specifika funktioner för att presentera innehållet på webbplatsen.
 • Kan återanvändas.
 • Utvecklas som självständiga enheter i en mapp i databasen.
 • Har inga dolda konfigurationsfiler.
 • Kan innehålla andra komponenter.
 • Kan köras var som helst i alla AEM. De kan också begränsas till att köras under specifika komponenter.
 • ha ett standardiserat användargränssnitt.
 • Har redigeringsbeteende som kan konfigureras.
 • Använda dialogrutor som är byggda med delelement som är baserade på GRÄNSSNITTSkomponenter i Granite
 • Utvecklas med HTL (rekommenderas) eller JSP.
 • Kan utvecklas för att skapa anpassade komponenter som utökar standardfunktionerna.

Eftersom komponenterna är modulära kan du:

 • Utveckla en ny komponent på den lokala instansen.
 • Driftsätt den i testmiljön.
 • Distribuera det till redigeringsmiljön där författare och/eller administratörer kan lägga till och konfigurera innehåll.
 • Distribuera den i publiceringsmiljön där de används för att återge innehåll för besökare på webbplatsen. Vissa komponenter, till exempel för Communities, accepterar även indata från dina användare.

Varje AEM:

 • Är en resurstyp.
 • Är en samling skript som helt och hållet realiserar en viss funktion.
 • Kan fungera i isolering, vilket betyder antingen i AEM eller i en portal.

Färdiga komponenter i AEM out-of-the-box-components-within-aem

AEM levereras med en rad färdiga komponenter som ger omfattande funktionalitet som:

 • Styckesystem ( parsys)
 • Sida ( responsivegrid - endast användargränssnitt med pekfunktion)
 • Text
 • Bild, med medföljande text
 • Verktygsfält

Komponenterna som anges och deras användning i exemplet Web.Retail-webbplatser visar hur du implementerar och använder komponenter. Komponenterna levereras med all källkod och kan användas som de är eller som startpunkter för ändrade eller utökade komponenter.

Kärnkomponenter och grundkomponenter core-components-and-foundation-components

Det finns två uppsättningar AEM komponenterna som tillhandahålls av Adobe:

Kärnkomponenter introducerades med AEM 6.3 och erbjuder flexibla och funktionsrika redigeringsfunktioner. Referenswebbplatsen We.Retail visar hur kärnkomponenterna kan användas och representerar de bästa metoderna för komponentutveckling.

Foundation Components har varit tillgängliga med AEM för många versioner och är tillgängliga i en AEM standardinstallation. Även om de flesta fortfarande stöds har de tagits bort, förbättrats inte längre och baseras på äldre tekniker.

NOTE
Kärnkomponenter representerar de bästa metoderna för komponentdesign och -utveckling och fungerar som referensimplementationer.
AEM Moderniseringsverktyg kan hjälpa dig att migrera till kärnkomponenter.

Visa tillgängliga komponenter viewing-available-components

Använd komponentkonsolen om du vill ha en översikt över alla tillgängliga komponenter i AEM.

Du kan också använda CRXDE Lite för att få en lista över alla komponenter som är tillgängliga i databasen.

 1. I CRXDE Lite väljer du Tools i verktygsfältet och sedan Query, som öppnar fliken Query.

 2. Välj XPath som Type på fliken Query.

 3. Ange följande sträng i indatafältet Query:

  //element(*, cq:Component)

 4. Klicka på Execute så visas komponenterna.

Ytterligare resurser further-reading

På följande sidor finns mer detaljerad information om hur du utvecklar dessa - och andra - komponenter:

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2