Hämta sidinformation i JSON-format obtaining-page-information-in-json-format

Om du vill hämta sidinformationen skickar du en begäran till PageInfo-servern för att hämta sidans metadata i JSON-format.

PageInfo-servern returnerar information om resurser i databasen. Servern är bunden till URL:en https://<server>:<port>/libs/wcm/core/content/pageinfo.json och använder path parameter som identifierar resursen. Följande exempel-URL returnerar information om /content/we-retail/us/en nod:

http://localhost:4502/libs/wcm/core/content/pageinfo.json?path=/content/we-retail/us/en
NOTE
Om du behöver sidinformation i JSON-format för att kunna leverera innehåll till kanaler som inte är traditionella AEM webbsidor, till exempel:
 • Enkelsidiga program
 • Inbyggda mobilprogram
 • Andra kanaler och kontaktpunkter som inte är AEM
Se dokumentet JSON-exporterare för innehållstjänster.

Sidinformationsleverantörer page-information-providers

Sidkomponenter kan kopplas till en eller flera com.day.cq.wcm.api.PageInfoProvider tjänster som genererar sidmetadata. PageInfo-servern anropar varje PageInfoProvider-tjänst och samlar in metadata:

 1. HTTP-klienten skickar en begäran till PageInfo-servern, som innehåller sidans URL.
 2. PageInfo-servleten upptäcker vilken komponent som återger sidan.
 3. PageInfo-servern anropar varje PageInfoProvider som är associerad med komponenten.
 4. Servern samlar in de metadata som varje PageInfoProvider returnerar och lägger till metadata i HTTP-svaret i ett JSON-objekt.

chlimage_1-2

NOTE
Precis som för PageInfoProviders använder du ListInfoProviders för att uppdatera listor med information i JSON-format. (Se Anpassa administrationskonsolen för webbplatser.)

Standardleverantörer av sidinformation default-page-information-providers

The /libs/foundation/components/page är associerad med följande PageInfoProvider-tjänster:

 • Standardsidstatusprovider: Information om sidstatus, t.ex. om sidan är låst, om sidan är nyttolasten för ett aktivt arbetsflöde och vilka arbetsflöden som är tillgängliga för sidan.
 • Provider för Live Relationship Info: Information om Multi Site Management (MSM), t.ex. om sidan är en del av en blå utskrift och om den är en Live-kopia.
 • Språkserver för innehåll: Den aktuella sidans språk och information om varje språk som sidan finns på.
 • Statusprovider för arbetsflöde: Statusinformation om det arbetsflöde som körs och som har sidan som nyttolast.
 • Info-provider för arbetsflödespaket: Information om varje arbetsflödespaket som lagras i databasen och om varje paket innehåller den aktuella resursen.
 • Emulatorinformationsprovider: Information om de emulatorer för mobila enheter som är tillgängliga för den här resursen. Om sidkomponenten inte återger mobilsidor finns inga emulatorer tillgängliga.
 • Anteckningsinformationsprovider: Information om anteckningar som finns på sidan.

PageInfo-servern returnerar till exempel följande JSON-svar för /content/we-retail/us/en nod:

{
  "status":{
   "path":"/content/we-retail/us/en",
   "isLocked":false,
   "lockOwner":"",
   "canUnlock":false,
   "lastModified":1467202845038,
   "lastModifiedBy":"admin",
   "timeUntilValid":0,
   "onTime":0,
   "offTime":0,
   "replication":{
     "numQueued":0
   },
   "isDesignable":true,
   "isDeveloper":true
  },
  "isPage":true,
  "pageResourceType":"weretail/components/structure/page",
  "enableFragmentIdentifier":false,
  "workflow":{
   "isRunning":false
  },
  "workflows":{
   "wcm":{
     "models":[
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/dam/adddamsize/jcr:content/model",
        "label":"Add Asset Size",
        "label_xss":"Add Asset Size"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/ac-newsletter-workflow-simple/jcr:content/model",
        "label":"Approve for Adobe Campaign",
        "label_xss":"Approve for Adobe Campaign"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/dam/dam-autotag-assets/jcr:content/model",
        "label":"DAM Smart Tag Assets",
        "label_xss":"DAM Smart Tag Assets"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/dam/update_asset/jcr:content/model",
        "label":"DAM Update Asset",
        "label_xss":"DAM Update Asset"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/cloudservices/DTM_bundle_download/jcr:content/model",
        "label":"Default DTM Bundle Download",
        "label_xss":"Default DTM Bundle Download"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/dam/dam_download_asset/jcr:content/model",
        "label":"Download Asset",
        "label_xss":"Download Asset"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/dam/dynamic-media-video-thumbnail-replacement/jcr:content/model",
        "label":"Dynamic Media Video Thumbnail Replacement",
        "label_xss":"Dynamic Media Video Thumbnail Replacement"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/dam/dynamic-media-video-user-uploaded-thumbnail/jcr:content/model",
        "label":"Dynamic Media Video User Uploaded Thumbnail Process",
        "label_xss":"Dynamic Media Video User Uploaded Thumbnail Process"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/projects/approval_workflow/jcr:content/model",
        "label":"Project Approval Workflow",
        "label_xss":"Project Approval Workflow"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/publish_example/jcr:content/model",
        "label":"Publish Example",
        "label_xss":"Publish Example"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/publish_to_campaign/jcr:content/model",
        "label":"Publish to Adobe Campaign",
        "label_xss":"Publish to Adobe Campaign"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/s7dam/request_to_publish_to_youtube/jcr:content/model",
        "label":"Publish to YouTube",
        "label_xss":"Publish to YouTube"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/projects/request_copy/jcr:content/model",
        "label":"Request Copy",
        "label_xss":"Request Copy"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/request_for_activation/jcr:content/model",
        "label":"Request for Activation",
        "label_xss":"Request for Activation"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/request_for_deactivation/jcr:content/model",
        "label":"Request for Deactivation",
        "label_xss":"Request for Deactivation"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/request_for_deletion/jcr:content/model",
        "label":"Request for Deletion",
        "label_xss":"Request for Deletion"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/request_to_complete_move_operation/jcr:content/model",
        "label":"Request to complete Move operation",
        "label_xss":"Request to complete Move operation"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/screens-update-asset/jcr:content/model",
        "label":"Screens Update Asset",
        "label_xss":"Screens Update Asset"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/s7dam/request_to_remove_from_youtube/jcr:content/model",
        "label":"Unpublish from YouTube",
        "label_xss":"Unpublish from YouTube"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/wcm-translation/create_language_copy/jcr:content/model",
        "label":"WCM: Create Language Copy",
        "label_xss":"WCM: Create Language Copy"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/wcm-translation/prepare_translation_project/jcr:content/model",
        "label":"WCM: Prepare Translation Project",
        "label_xss":"WCM: Prepare Translation Project"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/wcm-translation/translate-i18n-dictionary/jcr:content/model",
        "label":"WCM: Prepare and Translate I18n-Dictionary",
        "label_xss":"WCM: Prepare and Translate I18n-Dictionary"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/wcm-translation/sync_translation_job/jcr:content/model",
        "label":"WCM: Sync Translation Job",
        "label_xss":"WCM: Sync Translation Job"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/wcm-translation/update_language_copy/jcr:content/model",
        "label":"WCM: Update Language Copy",
        "label_xss":"WCM: Update Language Copy"
      }
     ]
   },
   "translation":{
     "models":[
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/dam/adddamsize/jcr:content/model",
        "label":"Add Asset Size",
        "label_xss":"Add Asset Size"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/ac-newsletter-workflow-simple/jcr:content/model",
        "label":"Approve for Adobe Campaign",
        "label_xss":"Approve for Adobe Campaign"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/dam/dam-autotag-assets/jcr:content/model",
        "label":"DAM Smart Tag Assets",
        "label_xss":"DAM Smart Tag Assets"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/cloudservices/DTM_bundle_download/jcr:content/model",
        "label":"Default DTM Bundle Download",
        "label_xss":"Default DTM Bundle Download"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/dam/dam_download_asset/jcr:content/model",
        "label":"Download Asset",
        "label_xss":"Download Asset"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/dam/dynamic-media-video-thumbnail-replacement/jcr:content/model",
        "label":"Dynamic Media Video Thumbnail Replacement",
        "label_xss":"Dynamic Media Video Thumbnail Replacement"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/dam/dynamic-media-video-user-uploaded-thumbnail/jcr:content/model",
        "label":"Dynamic Media Video User Uploaded Thumbnail Process",
        "label_xss":"Dynamic Media Video User Uploaded Thumbnail Process"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/projects/approval_workflow/jcr:content/model",
        "label":"Project Approval Workflow",
        "label_xss":"Project Approval Workflow"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/publish_to_campaign/jcr:content/model",
        "label":"Publish to Adobe Campaign",
        "label_xss":"Publish to Adobe Campaign"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/s7dam/request_to_publish_to_youtube/jcr:content/model",
        "label":"Publish to YouTube",
        "label_xss":"Publish to YouTube"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/projects/request_copy/jcr:content/model",
        "label":"Request Copy",
        "label_xss":"Request Copy"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/request_for_deletion/jcr:content/model",
        "label":"Request for Deletion",
        "label_xss":"Request for Deletion"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/request_to_complete_move_operation/jcr:content/model",
        "label":"Request to complete Move operation",
        "label_xss":"Request to complete Move operation"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/screens-update-asset/jcr:content/model",
        "label":"Screens Update Asset",
        "label_xss":"Screens Update Asset"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/translation/jcr:content/model",
        "label":"Translation Prepare",
        "label_xss":"Translation Prepare"
      },
      {
        "wid":"/etc/workflow/models/s7dam/request_to_remove_from_youtube/jcr:content/model",
        "label":"Unpublish from YouTube",
        "label_xss":"Unpublish from YouTube"
      }
     ]
   }
  },
  "translation":{

  },
  "design":{
   "path":"/conf/we-retail/settings/wcm/templates/hero-page/policies",
   "lastModified":0
  },
  "componentsRef":"/libs/wcm/core/content/components.1497341312569.json",
  "editableTemplate":"/conf/we-retail/settings/wcm/templates/hero-page",
  "msm":{
   "msm:isLiveCopy":true,
   "msm:isInBlueprint":false,
   "msm:isSource":false
  },
  "launches":{
   "isLaunch":false,
   "isInLaunch":false
  },
  "language":"en",
  "languages":{
   "rows":[
     {
      "path":"/content/we-retail/us/en",
      "exists":true,
      "hasContent":true,
      "lastModified":0,
      "iso":"en",
      "country":"gb",
      "language":"English"
     },
     {
      "path":"/content/we-retail/us/es",
      "exists":true,
      "hasContent":true,
      "lastModified":0,
      "iso":"es",
      "country":"es",
      "language":"Spanish"
     }
   ]
  },
  "workflowInfo":{
   "isRunning":false
  },
  "workflowPackageInfo":{
   "workflowPackages":[

   ],
   "selectedWorkflowPackages":[

   ],
   "runningSelectedWorkflowPackages":[

   ]
  },
  "emulators":{
   "groups":{
     "responsive":{
      "title":"Responsive Devices",
      "description":"The devices in this group are able to display a website built using responsive design patterns.",
      "path":"/etc/mobile/groups/responsive",
      "galaxy5":{
        "text":"Galaxy S5",
        "action":"start",
        "path":"/libs/wcm/mobile/components/emulators/galaxy5",
        "canRotate":true,
        "hasTouchScrolling":true,
        "contentCssPath":"/etc/mobile/groups/responsive/static.css",
        "width":1080,
        "height":1920,
        "device-pixel-ratio":3
      },
      "ipad":{
        "text":"iPad",
        "action":"start",
        "path":"/libs/wcm/mobile/components/emulators/ios/ipad",
        "canRotate":true,
        "hasTouchScrolling":true,
        "contentCssPath":"/etc/mobile/groups/responsive/static.css",
        "width":768,
        "height":1024,
        "device-pixel-ratio":1
      },
      "iphone5":{
        "text":"iPhone 5",
        "action":"start",
        "path":"/libs/wcm/mobile/components/emulators/ios/iphone5",
        "canRotate":true,
        "hasTouchScrolling":true,
        "contentCssPath":"/etc/mobile/groups/responsive/static.css",
        "width":640,
        "height":1136,
        "device-pixel-ratio":2
      },
      "iphone6":{
        "text":"iPhone 6",
        "action":"start",
        "path":"/libs/wcm/mobile/components/emulators/ios/iphone6",
        "canRotate":true,
        "hasTouchScrolling":true,
        "contentCssPath":"/etc/mobile/groups/responsive/static.css",
        "width":750,
        "height":1334,
        "device-pixel-ratio":2
      },
      "iphone4":{
        "text":"iPhone 4",
        "action":"start",
        "path":"/libs/wcm/mobile/components/emulators/ios/iphone4",
        "canRotate":true,
        "hasTouchScrolling":true,
        "contentCssPath":"/etc/mobile/groups/responsive/static.css",
        "width":640,
        "height":960,
        "device-pixel-ratio":2
      },
      "iphone6plus":{
        "text":"iPhone 6 Plus",
        "action":"start",
        "path":"/libs/wcm/mobile/components/emulators/ios/iphone6plus",
        "canRotate":true,
        "hasTouchScrolling":true,
        "contentCssPath":"/etc/mobile/groups/responsive/static.css",
        "width":1080,
        "height":1920,
        "device-pixel-ratio":2.6
      },
      "nexuss":{
        "text":"Nexus S",
        "action":"start",
        "path":"/libs/wcm/mobile/components/emulators/nexuss",
        "canRotate":true,
        "hasTouchScrolling":true,
        "contentCssPath":"/etc/mobile/groups/responsive/static.css",
        "width":320,
        "height":533,
        "device-pixel-ratio":1
      }
     }
   }
  },
  "annotations":[

  ],
  "permissions":{
   "modify":true,
   "replicate":true,
   "read":true,
   "create":true,
   "delete":true,
   "acl_read":true,
   "acl_edit":true
  },
  "isTargetable":"true",
  "responsive":{
   "breakpoints":{
     "phone":{
      "width":650,
      "title":"Smaller Screen"
     },
     "tablet":{
      "width":1200,
      "title":"Tablet"
     }
   }
  }
}

Filtrerar information om arbetsflödespaket filtering-workflow-package-information

Konfigurera tjänsten Dag CQ WCM Workflow Package Info Provider så att den returnerar information om endast de arbetsflödespaket som du är intresserad av. Som standard returnerar Info Provider-tjänsten för arbetsflödespaket information om alla arbetsflödespaket i databasen. Om du itererar över en delmängd av arbetsflödespaket används mindre serverresurser.

NOTE
Fliken Arbetsflöde i Sidekick använder PageInfo-servern för att hämta en lista över arbetsflödespaket. I listan kan du välja det paket som den aktuella sidan ska läggas till i. De filter du skapar påverkar den här listan.

Tjänstens ID är com.day.cq.wcm.workflow.impl.WorkflowPackageInfoProvider. Skapa ett filter genom att ange ett värde för workflowpackageinfoprovider.filter -egenskap.

Egenskapsvärden prefixeras med tecknet + eller - följt av paketsökvägen:

 • Sökvägen är sökvägen till rotnoden i arbetsflödespaketet. Sökvägen använder FileVault-syntax.
 • Om du vill ta med ett paket använder du prefixet +.
 • Om du vill exkludera ett paket använder du prefixet -.

Tjänsten tillämpar det kumulativa resultatet för alla filter. Följande filtervärden exkluderar till exempel alla arbetsflödespaket utom de i mappen Utgåvor:

-/etc/workflow/packages(/.*)?
+/etc/workflow/packages/Editions(/.&ast;)?
NOTE
När du arbetar med AEM finns det flera metoder för att hantera konfigurationsinställningarna för sådana tjänster. Se Konfigurerar OSGi för fullständig information.

Så här konfigurerar du till exempel tjänsten med CRXDE Lite:

 1. Öppna CRXDE Lite (http://localhost:4502/crx/de).

 2. Skapa en nod i konfigurationsmappen för programmet:

  • Namn: com.day.cq.wcm.workflow.impl.WorkflowPackageInfoProvider
  • Typ: sling:OsgiConfig
 3. Markera noden och lägg till en egenskap:

  • Namn: workflowpackageinfoprovider.filter
  • Typ: String[]
  • Värde: Sökvägen till arbetsflödespaketet med rätt format.
 4. Klicka på Spara alla.

Så här konfigurerar du tjänsten i din projektkälla:

 1. Leta reda på eller skapa konfigurationsmappen för AEM i projektkällan.

  Om du t.ex. använde en flermodulsarketyp för plugin-programmet för innehållspaket Maven för att skapa ditt projekt, blir mappsökvägen <projectroot>/content/src/ for example, content/src/main/content/jcr_root/apps/<appname>/config.

 2. Skapa en textfil med namnet com.day.cq.wcm.workflow.impl.WorkflowPackageInfoProvider.xml i konfigurationsmappen

 3. Kopiera följande text till filen:

  code language-none
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   <jcr:root xmlns:sling="https://sling.apache.org/jcr/sling/1.0"
   xmlns:jcr="https://www.jcp.org/jcr/1.0"
   jcr:primaryType="sling:OsgiConfig"
   workflowpackageinfoprovider.filter="[]"/>
  
 4. Innanför hakparenteserna ([]) som omger workflowpackageinfoprovider.filter anger du en kommaavgränsad lista med filtervärden som liknar följande exempel:

  workflowpackageinfoprovider.filter="[-/etc/workflow/packages(/.*)?,+/etc/workflow/packages/Editions(/.*)?]"/>

 5. Spara filen.

Skapa en sidinformationsleverantör creating-a-page-information-provider

Skapa en anpassad tjänst för sidinformationsleverantör för att lägga till metadata som programmet enkelt kan hämta.

 1. Implementera com.day.cq.wcm.api.PageInfoProvider gränssnitt.

 2. Paketera och distribuera klassen som en OSGi-tjänst.

 3. Skapa en sidkomponent i programmet. Använd foundation/components/page som värdet för sling:resourceSuperType -egenskap.

 4. Lägg till en nod under komponentnoden med namnet cq:infoProviders.

 5. Under cq:infoProviders lägger du till en nod för PageInfoProvider-tjänsten. Du kan ange valfritt namn för noden.

 6. Lägg till följande egenskap i PageInfoProvider-noden:

  • Namn: className
  • Typ: String
  • Värde: PID:t för PageInfoProvider-tjänsten.

För resurser som använder programsidkomponenten som sling:resourceTypereturnerar PageInfo-servern dessutom de anpassade PageInfoProvider-metadata utöver standardmetadata för PageInfoProvider.

Exempel på implementering av PageInfoProvider example-pageinfoprovider-implementation

Följande Java-klass implementerar PageInfoProvider och returnerar den publicerade URL:en för den aktuella sidresursen.

package com.adobe.example;

import org.apache.felix.scr.annotations.Component;
import org.apache.felix.scr.annotations.Properties;
import org.apache.felix.scr.annotations.Property;
import org.apache.felix.scr.annotations.ReferenceCardinality;
import org.apache.felix.scr.annotations.Service;
import org.apache.felix.scr.annotations.Reference;

import org.apache.sling.api.SlingHttpServletRequest;
import org.apache.sling.api.resource.Resource;
import org.apache.sling.api.resource.ResourceResolver;

import org.apache.sling.commons.json.JSONException;
import org.apache.sling.commons.json.JSONObject;

import com.day.cq.wcm.api.Page;
import com.day.cq.wcm.api.PageInfoProvider;

@Component(metatype = false)
@Properties({
 @Property(name="service.description", value="Returns the public URL of a resource.")
})
@Service
public class PageUrlInfoProvider implements PageInfoProvider {

 @Reference(cardinality = ReferenceCardinality.OPTIONAL_UNARY)
 private com.day.cq.commons.Externalizer externalizer;

 private String fetchExternalUrl(ResourceResolver rr, String path) {
 return externalizer.publishLink(rr, path);
 }

 public void updatePageInfo(SlingHttpServletRequest request, JSONObject info, Resource resource)
  throws JSONException {

 Page page = resource.adaptTo(Page.class);
 JSONObject urlinfo = new JSONObject();
 urlinfo.put("publishURL", fetchExternalUrl(null,page.getPath()));
 info.put("URLs",urlinfo);
 }
}

I följande exempel i CRXDE Lite visas sidkomponenten som är konfigurerad att använda tjänsten PageUrlInfoProvider:

chlimage_1-3

Tjänsten PageUrlInfoProvider returnerar följande data för /content/we-retail/us/en nod:

"URLs": {
  "publishURL": "http://localhost:4503/content/we-retail/us/en"
}
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2