JSON-exporterare för innehållstjänster json-exporter-for-content-services

AEM Content Services är utformat för att generera beskrivning och leverans av innehåll i/från AEM utöver fokus på webbsidor.

De levererar innehåll till kanaler som inte är traditionella AEM webbsidor, med standardiserade metoder som kan användas av alla kunder. Dessa kanaler kan omfatta:

Med innehållsfragment som använder strukturerat innehåll kan du tillhandahålla innehållstjänster genom att använda JSON-exporteraren för att leverera innehållet på alla AEM sidor i JSON-datamodellformat. Den här metoden kan sedan användas av dina egna program.

NOTE
Funktionen som beskrivs här är tillgänglig för alla kärnkomponenter eftersom version 1.1.0 av kärnkomponenterna.

JSON-exporterare med kärnkomponenter för innehållsfragment json-exporter-with-content-fragment-core-components

Med den AEM JSON-exporteraren kan du leverera innehållet på alla AEM sidor i JSON-datamodellformat. Den här metoden kan sedan användas av dina egna program.

Inom AEM uppnås leveransen med väljaren model och .json tillägg.

.model.json

 1. En URL som:

  code language-shell
  http://localhost:4502/content/we-retail/language-masters/en.model.json
  
 2. Levererar innehåll som:

  chlimage_1-192

Du kan också leverera innehållet i ett strukturerat innehållsfragment genom att specifikt rikta in det på det.

Använd hela sökvägen till fragmentet (via jcr:content), till exempel med ett suffix som

.../jcr:content/root/responsivegrid/contentfragment.model.json

Sidan kan innehålla antingen ett enda innehållsfragment eller flera komponenter av olika typer. Du kan också använda funktioner som listkomponenter för att automatiskt söka efter relevant innehåll.

 • En URL som:

  code language-shell
  http://localhost:4502/content/we-retail/language-masters/en/manchester-airport/jcr:content/root/responsivegrid/contentfragment.model.json
  
 • Levererar innehåll som:

  chlimage_1-193

  note note
  NOTE
  Du kan anpassa era egna komponenter för att få tillgång till och använda dessa data.
  note note
  NOTE
  Även om det inte är en standardimplementering flera väljare stöds, men model måste vara den första.

Ytterligare information further-information

Se även:

Relaterad dokumentation related-documentation

Mer information finns i:

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2