Komponentkonsol components-console

Med komponentkonsolen kan du bläddra igenom alla komponenter som definierats för instansen och visa nyckelinformation för varje komponent.

Den kan nås från Verktyg > Allmänt > Komponenter. I konsolen finns kortvyn och listvyn. Eftersom det inte finns någon trädstruktur för komponenter är kolumnvyn inte tillgänglig.

screen-shot_2019-03-05at113145

NOTE
Komponentkonsolen visar alla komponenter i systemet. The Komponentbläddraren visar komponenter som är tillgängliga för författare och döljer komponentgrupper som börjar med en punkt ( .).

Sök searching

Med ikonen Endast innehåll (överst till vänster) kan du öppna sökpanelen och söka efter och/eller filtrera komponenterna:

screen-shot_2019-03-05at113251

Komponentinformation component-details

Om du vill visa information om en viss komponent klickar du på den önskade resursen. Tre flikar innehåller:

 • Egenskaper

  screen_shot_2018-03-27at165847

  På fliken Egenskaper kan du:

  • Visa komponentens allmänna egenskaper.

  • Visa hur ikon eller förkortning har definierats för komponenten.

   • Om du klickar på ikonens källa kommer du till den komponenten.
  • Visa Resurstyp och Resurssupertyp (om det är definierat) för komponenten.

   • Om du klickar på Resurssupertypen kommer du till den komponenten.
  note note
  NOTE
  För /apps går inte att redigera vid körning, komponentkonsolen är skrivskyddad.
 • Profiler

  Profiler

 • Live-användning

  Live-användning

  note caution
  CAUTION
  På grund av den typ av information som samlas in för den här vyn kan det ta en stund att sortera/visa informationen.
 • Dokumentation

  Om utvecklaren har tillhandahållit dokumentation för komponentenvisas den på Dokumentation -fliken. Om det inte finns någon tillgänglig dokumentation Dokumentation kommer inte att visas.

  Dokumentation

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2