Användargränssnitt Recommendations för kunder user-interface-recommendations-for-customers

Adobe Experience Manager har två användargränssnitt - det enhetliga användargränssnittet för Experience Cloud (kallas även användargränssnittet med pekfunktion) och det klassiska användargränssnittet.

Det här dokumentet är avsett att vägleda kunderna att välja vilket användargränssnitt som ska användas beroende på deras situation.

Intressevillkor:

 • Användargränssnitt (eller standardgränssnitt)
  Modernt användargränssnitt som introducerades i 5.6.0 som en förhandstitt på teknik och utökades i efterföljande versioner. Det bygger på den enhetliga användarupplevelsen för Adobe Experience Cloud, som tidigare kallades användargränssnitt med pekfunktion eller användargränssnitt.

 • Klassiskt användargränssnitt
  Användargränssnitt som bygger på ExtJS-teknik som introducerades med CQ 5.1 2008.

 • Webbplatsadministratör
  Möjlighet att hantera platshierarkin (flytta, aktivera, hantera referenser) och skapa nya sidor.

 • Sidredigering
  Möjlighet att lägga till/redigera innehållet på en sida.

 • DAM-/resursadministratör
  Möjlighet att hantera digitalt material (inklusive bilder, video, dokument, nedladdningar).

 • ContextHub
  Möjlighet att samla information om besökaren och använda den för olika syften. Tillhandahåller ett användargränssnitt för att simulera personer som besöker webbplatsen. Med början AEM 6.2 ersatte ContextHub den tidigare tekniken, Client Context.

Allmänt general

Under de senaste åren har Adobe uppdaterat alla Adobe Experience Cloud-lösningar med ett enhetligt användargränssnitt. De olika Experience Cloud-lösningarna har en enhetlig upplevelse av de vanligaste mönstren för hur programmen används och används. I varje release har Adobe förfinat sitt användargränssnitt baserat på feedback från kunder som arbetar med de olika lösningarna.

Det ursprungliga användargränssnittet för Adobe Experience Manager (tidigare CQ5), som introducerades 2008 och används av kunder som kör version 5.0-5.6.1, finns i AEM 6.5. Detta garanterar att kunderna kan uppdatera till 6.5 och dra nytta av en uppdaterad plattform med nya funktioner samtidigt som de använder samma användargränssnitt.

Adobe rekommenderar att man planerar att gå över till det nya användargränssnittet under 2018/2019. Detta kan antingen göras under uppdateringen till 6.5, eller i ett separat projekt efter uppdateringen som innehåller nödvändiga justeringar av anpassningarna och komponentdialogrutorna.

Det klassiska användargränssnittet har tagits bort i AEM 6.4 och Adobe planerar inte att göra ytterligare förbättringar av det klassiska användargränssnittet. Observera att Classic-användargränssnittet fortfarande stöds fullt ut när det är inaktuellt.

Regler och Recommendations rules-and-recommendations

Nedan följer en lista över rekommendationer från Product Management för Adobe Experience Manager 6.5:

Mitt projekt...
Recommendations
Börjar bara använda Adobe Experience Manager.
Använd standardgränssnittet.

Har använt AEM ett tag.

Har använt produktgränssnittet som det är tänkt och utvecklat anpassade komponenter för webbplatserna.

 1. Uppdatera till 6.5
 2. Använd standardgränssnittet för platsadministration, resurser, ... osv.
 3. Konfigurera åtgärden Redigera sida för att öppna den klassiska sidredigeraren i användargränssnittet. Se Välja användargränssnitt.

I en andra fas:

 1. Uppdatera komponentdialogrutorna så att de använder Dialogrutan Coral 3. Adobe rekommenderar att du använder Verktyg för AEM för att uppdatera komponenterna.
Har skapat en webbplats som använder ClientContexten med integreringar.
 1. Uppdatera till 6.5
 2. Använd standardgränssnittet för platsadministration, resurser, ... osv.
 3. Konfigurera åtgärden Redigera sida för att öppna den klassiska sidredigeraren i användargränssnittet. Se Välja användargränssnitt.

I en andra fas:

 1. Uppdatera komponentdialogrutorna så att de använder Dialogrutan Coral 3. Adobe rekommenderar att du använder Verktyg för AEM för att uppdatera komponenterna.
 2. Konfigurera ContextHub (ersättning för ClientContexten) och uppdatera sidmallarna så att ContextHub används. ContextHub har ett kompatibilitetsläge som tillåter inläsning av anpassade ClientContexter.

Har använt CQ/AEM i många år.

Har utökat produktgränssnittet (till exempel Webbplatsadministratör) och byggt komponenter med omfattande redigeringsdialogrutor.

Uppdatera till 6.5 och konfigurera det klassiska användargränssnittet som standard för sidredigering för alla användare. Se Välja användargränssnitt.

Starta sedan ett projekt för att anpassa och optimera komponentdialogrutorna i Coral 3-format. Se Resurser att hjälpa.

Vanliga frågor faq

Läs artikeln i kunskapsbasen Vanliga frågor om redigering av Touch UI, om du vill ha mer information, inklusive information om tidsplanen för borttagning av dubbletter för det klassiska användargränssnittet.

Välja användargränssnitt selecting-your-ui

Se Välja användargränssnitt om du vill ha information om hur du konfigurerar systemet.

Pekaktiverad gränssnittsstatus touch-enabled-ui-status

Mer information om förbättringarna av det beröringsaktiverade användargränssnittet i AEM 6.5 finns i Nyheter i versionsinformationen.

En fullständig översikt finns i Funktionsstatus för Touch UI page

Resurser att hjälpa resources-to-help

För bakgrundsinformation om grundläggande hantering:

Detaljerad utvecklingsinformation:

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2