Funktionsstatus för Touch UI touch-ui-feature-status

Adobe Experience Manager (AEM) 6.4 och senare Klassiskt användargränssnitt är föråldrat. Adobe gör inga fler förbättringar av det klassiska användargränssnittet och användare uppmanas att använda de nya kraftfulla funktionerna i det beröringskänsliga användargränssnittet.

Från och med version 6.0 har AEM introducerat ett nytt användargränssnitt som kallas "användargränssnittet med pekskärm" (kallas "användargränssnittet") som är anpassat till Adobe Experience Cloud och de allmänna riktlinjerna för användargränssnittet i Adobe. Med nästan samma funktionsparitet har detta blivit standardgränssnittet i AEM med det äldre skrivbordsorienterade gränssnittet som kallas "klassiskt gränssnitt".

De flesta funktioner finns i det beröringskänsliga användargränssnittet, men det finns funktioner som ännu inte är fullständiga och som kommer att läggas till i framtida versioner.

Följande lista visar statusen för funktionerna som implementerats i AEM 6.5.

Rekommendationer för kunder som uppgraderar till AEM 6.5 finns på Rekommendationer för användargränssnitt.

NOTE
Den här sidan täcker endast funktionsparitet med klassiskt användargränssnitt. Funktioner som lagts till i och är unika för det Touch-aktiverade användargränssnittet som inte finns i det klassiska användargränssnittet visas inte.
NOTE
Denna lista strävar efter att vara fullständig, men är inte uttömmande.

Förklaring legend

  • Complete: Funktionen är helt tillgänglig i det beröringskänsliga användargränssnittet.
  • Mest: Funktionen är oftast tillgänglig i det pekaktiverade användargränssnittet.
  • Saknas: Funktionen finns inte i det beröringskänsliga användargränssnittet. Det klassiska användargränssnittet måste användas för att utföra den här åtgärden.
  • Ersatt: Funktionen har ersatts med en ny implementering som fungerar annorlunda.
  • Borttagen: Funktionen finns inte längre i det beröringskänsliga användargränssnittet och kommer inte att ersättas.

Funktionsstatus: Webbplatsadministratör feature-status-sites-admin

Det här är en lista över funktioner som den klassiska administratören för användargränssnittets webbplats (/siteadmin) har och status i det beröringskänsliga användargränssnittet (/sites.html).

Funktion
Status
Kommentar
Navigera i webbplatshierarkin
Complete
AEM 6.4 införde vyn för innehållsträd.
Starta arbetsflöde
Complete
Skapa ny sida
Complete
Skapa ny plats
Complete
Skapa ny start
Complete
Skapa ny live-kopia
Complete
Skapa mapp
Complete
Visa publiceringsstatus
Complete
Från och med AEM 6.5 visas arbetsflödets status i listvyn.
Sökning
Complete
Kopiera och klistra in sida (duplicera)
Complete
Flytta sidor
Complete
Publicera sidor
Complete
Publicera sidor utan replikeringsrättigheter
Complete
Publicera senare
Complete
Publiceringsträd
Complete
Avpublicera sidor
Complete
Avpublicera sidor utan replikeringsrättigheter
Complete
Avpublicera senare
Complete
Ta bort
Complete
Lås/lås upp
Complete
Visa/redigera egenskaper
Complete
Ange behörigheter på sidor
Complete
Versionshantering
Complete
Återställ version
Complete
Återställ träd och återställ borttagna sidor
Saknas
Använd klassiskt användargränssnitt.
Visa skillnad mellan gammal och aktuell version
Complete
Live copy-åtgärder (utrullning)
Complete
Se språkkopior
Complete
Sök och ersätt
Saknas
Använd klassiskt användargränssnitt.
Inkorgen för meddelanden (JCR-händelser)
Saknas
Använd klassiskt användargränssnitt. Ersätts med en annan implementering i framtiden.
Referenser
Complete
Visa inkommande sidlänkar som lagts till i AEM 6.5.

Funktionsstatus: sidredigeraren feature-status-page-editor

Det här är en lista över funktioner i den klassiska sidredigeraren i användargränssnittet (/cf#) har och status i den beröringsaktiverade (/editor.html).

Funktion
Status
Kommentar
Redigera webbsidor
Complete
Redigera mobilwebbsidor
Complete
Redigera innehåll som importerats via Design Importer
Complete
Redigera e-post
Complete
Redigera hybrida mobilappar
Complete
Redigera Forms
Complete
Redigera erbjudanden
Complete
Redigera arbetsflödesmodeller
Complete
Läge: Redigera och förhandsgranska
Complete
Responsiv förhandsgranskning
Complete
Läge: Redigera design
Complete
Läge: Ställning
Complete
Läge: Live Copy-status
Complete
Lägg till anteckningar
Complete
Redigera egenskaper
Complete
Rullande sida
Complete
Starta och visa arbetsflöde
Complete
Hantering av arbetsflödespaket
Mest
Finns i det pekaktiverade användargränssnittet. Flera arbetsflödesnyttolaster visas fortfarande i det klassiska användargränssnittet.
Lås/lås upp sida
Complete
Publicera sida
Complete
Avpublicera sida
Complete
Kopiera sida
Borttagen
Använd Webbplatsadministratör för att kopiera sidor.
Flytta sida
Borttagen
Använd Webbplatsadministratör för att flytta sidor.
Ta bort sida
Borttagen
Använd Webbplatsadministratör för att ta bort sidor.
Visa referenser
Borttagen
Använd Webbplatsadministratör för att se detaljerad referenslista.
Granskningslogg
Borttagen
Använd Webbplatsadministratör och öppen aktivitetsaxel.
Skapa version
Borttagen
Använd Webbplatsadministratör för att skapa nya versioner.
Återställ version
Borttagen
Använd Webbplatsadministratör för att återställa versioner.
Växla startprogram
Borttagen
Använd Webbplatsadministratör för att växla mellan starter.
Översätt sida
Borttagen
Använd Webbplatsadministratör för att lägga till sida i översättningsprojekt.
Timewarp (välj datum/tid och bläddra på webbplatsen efter utseendet)
Complete
Ange behörigheter
Complete
Användargränssnitt för klientkontext
Ersatt
Använd ContextHub Gränssnittet går framåt.
Content Finder för de olika medietyperna
Complete
Komponentlista
Complete
Kopiera och klistra in komponenter
Complete
Lista över komponenter i Urklipp
Saknas
Ångra/Gör om
Complete
Dra innehåll till komponentplatshållaren
Complete
Dra innehåll direkt till en platshållare för parsys med automatisk komponentgenerering
Complete

Funktionsstatus: Text-, tabell- och bildredigerare feature-status-text-table-and-image-editors

Det här är en lista över funktioner som det klassiska användargränssnittet för text, tabell och bildredigering har och status i det beröringskänsliga användargränssnittet.

Funktion
Status
Kommentar
RTF-redigerare
Complete
Kan användas på plats, i dialogrutor och i helskärmsläge.
Aktivera/inaktivera RTE-plugin-program
Complete
Det kan du göra med Mallredigerare.
Använd RTE för normal text
Complete
RTE-plugin: Länkar och ankarpunkt
Complete
RTE Plug-in: Teckenuppsättning
Complete
RTE-plugin: Kopiera/Klistra in
Complete
RTE-plugin: Klistra in från Microsoft® Word
Complete
RTE-plugin: Sök och ersätt
Complete
RTE-plugin: Textformat (fet, …)
Complete
RTE Plug-in: Under och upphöjd
Complete
RTE-plugin: Justera
Complete
RTE-plugin: Listor (punkter/nummer)
Complete
RTE-plugin: Styckeformat
Complete
RTE-plugin: Textformat
Complete
RTE-plugin: Källredigerare (Redigera HTML)
Complete
Endast tillgängligt i dialogruta och i helskärmsläge.
RTE-plugin: stavningskontroll
Complete
RTE-plugin: Tabell (inbäddad tabellredigerare)
Complete
RTE-plugin: Ångra/Gör om
Complete
RTE-plugin: Tillåt textbundna bilder
Complete
Tabellredigerare
Complete
Kan användas på plats, i dialogrutor och i helskärmsläge.
Dra bild till tabellcell
Complete
Användbart online
Bildredigeraren
Complete
Kan användas på plats, i dialogrutor och i helskärmsläge.
Aktivera/inaktivera IPE-plugin-program
Complete
I AEM 6.3 introducerades ett användargränssnitt i Mallredigerare.
IPE-plugin: Beskär
Complete
Plugin-programmet IPE: Flip
Complete
IPE-plugin: Ångra/Gör om
Complete
IPE Plug-in: Bildschema
Complete
IPE-plugin: Rotera
Complete
Plugin-programmet IPE: Zooma
Complete

Funktionsstatus: Verktyg feature-status-tools

Det här är en lista över olika verktyg som det klassiska användargränssnittet har och status i det beröringsaktiverade användargränssnittet.

Funktion
Status
Kommentar
Aktivitetshantering
Ersatt
6.0 innehåller projekt och uppgifter.
Inkorgen för arbetsflöde
Complete
Konfiguration av arbetsflöde till sidmall (/etc/workflow/wcm/templates.html)
Saknas
Använd klassiskt användargränssnitt.
Taggning av administratörsgränssnitt
Complete
MSM/Blueprint Control Center
Complete
Gränssnitt för BluPrint Manager
Complete
Gränssnitt för konfiguration av utrullning
Saknas
Använd klassiskt användargränssnitt.
Användargränssnitt, grupper och behörigheter
Mest komplett
Använd Classic UI om du vill ha mer behörighet.
Rensa versioner (/etc/versioning/purge.html)
Saknas
Använd klassiskt användargränssnitt.
Extern länkkontroll (/etc/linkchecker.html)
Saknas
Använd klassiskt användargränssnitt.
Massredigeraren (/etc/importers/bulkeditor.html)
Saknas
Använd klassiskt användargränssnitt.
Överför miniatyrbilder för att lägga till eller skriva över dem
Saknas
Använd klassiskt användargränssnitt.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2