Förhandsgranska sidor med ContextHub-data previewing-pages-using-contexthub-data

The ContextHub I verktygsfältet visas data från ContextHub-arkiv och du kan ändra lagringsdata. Verktygsfältet ContextHub är användbart när du vill förhandsgranska innehåll som bestäms av data i ett ContextHub-lager.

Verktygsfältet består av en serie gränssnittslägen som innehåller en eller flera gränssnittsmoduler.

  • Gränssnittslägen är ikoner som visas till vänster i verktygsfältet. När du klickar på en ikon visas de gränssnittsmoduler som den innehåller i verktygsfältet.
  • Gränssnittsmoduler visar data från en eller flera ContextHub-butiker. Vissa gränssnittsmoduler gör det även möjligt för dig att ändra lagrade data.

ContextHub installerar flera gränssnittslägen och gränssnittsmoduler. Administratören kan ha konfigurerad ContextHub för att visa olika.

screen_shot_2018-03-23at093446

Visa verktygsfältet ContextHub revealing-the-contexthub-toolbar

Verktygsfältet ContextHub är tillgängligt i förhandsgranskningsläget. Verktygsfältet är bara tillgängligt på författarinstanser och endast när administratören har aktiverat det.

screen_shot_2018-03-23at093730

  1. Klicka på Förhandsgranska i verktygsfältet när sidan är öppen för redigering.

    chlimage_1-219

  2. Visa verktygsfältet genom att klicka på ikonen ContextHub.

    Kontextnav

Funktioner i gränssnittsmodul ui-module-features

Varje gränssnittsmodul innehåller olika uppsättningar funktioner, men följande typer av funktioner är vanliga. Eftersom gränssnittsmodulerna kan utökas kan utvecklaren implementera andra funktioner efter behov.

Innehåll i verktygsfält toolbar-content

Gränssnittsmoduler kan visa data från en eller flera ContextHub-butiker i verktygsfältet. I gränssnittsmoduler används en ikon och en titel för att identifiera sig själva.

screen_shot_2018-03-23at093936

I vissa gränssnittsmoduler visas ett popup-fönster som är övertryckt när användaren klickar eller trycker på. Vanligtvis innehåller popup-fönstret mer information än vad som visas i verktygsfältet.

screen_shot_2018-03-23at094003

Popup-överlägget för en modul kan innehålla formulärelement som gör att du kan ändra data i ContextHub-arkivet. Om sidinnehållet avgörs av lagringsdata kan du använda formuläret och observera ändringar i sidinnehållet.

Helskärmsläge fullscreen-mode

Popup-övertäckningar kan innehålla en ikon som du klickar på för att expandera popup-innehållet så att det täcker hela webbläsarfönstret eller skärmen.

Helskärm

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2