Uppgradera till AEM 6.5 Forms på OSGi upgrade-to-aem-forms-osgi

Du kan uppgradera direkt från AEM 6.3 Forms eller AEM 6.4 Forms till AEM 6.5 Forms.

Direktuppgradering från AEM 6.0 Forms, AEM 6.1 Forms och AEM 6.2 Forms till AEM 6.5 Forms inte är tillgängligt. Utför en mellanliggande uppgradera till AEM 6.2 Forms, uppgradera till AEM 6.3 Forms, eller uppgradera till AEM 6.4 Forms och sedan uppgradera från AEM 6.3 Forms eller AEM 6.4 Forms till AEM 6.5 Forms.

Gör följande för att uppgradera från AEM 6.3 Forms eller AEM 6.4 Forms till AEM 6.5 Forms:

 1. Uppgradera den befintliga AEM till AEM 6.5. Stegen listas nedan:

  1. Installera den senaste Service Pack-uppdateringen och patcharna för AEM 6.3 Forms eller AEM 6.4 Forms. Mer information finns i AEM.

  2. Förbered källinstansen för uppgraderingen. Detaljerade anvisningar finns i Uppgradera till AEM 6.5.

  3. Ladda ned AEM 6.5 QuickStart.

  4. (Endast Unix-/Linux-baserade installationer) Om du använder UNIX eller Linux som underliggande operativsystem öppnar du terminalfönstret, navigerar till mappen som innehåller crx-quickstart och kör följande kommando:

   chmod -R 755 ../crx-quickstart

  5. Uppgradera din AEM till AEM 6.3. Stegvisa instruktioner finns i Uppgradera till AEM 6.5.

   Innan du fortsätter med nästa steg, vänta tills meddelandena ServiceEvent REGISTERED och ServiceEvent UNREGISTERED inte visas i <crx-repository>/error.log fil.

   note note
   NOTE
   När servern är igång är några AEM Forms-paket fortfarande i installationstillstånd. Antalet paket kan variera för varje installation. Du kan ignorera läget för de här paketen. Paketen listas på https://'[server]:[port]/system/console/.
 2. Installera AEM Forms tilläggspaket. Stegen listas nedan:

  1. Öppna Programvarudistribution. Du behöver en Adobe ID för att logga in på Software Distribution.

  2. Välj Adobe Experience Manager finns i rubrikmenyn.

  3. I Filters avsnitt:

   1. Välj Forms från Solution listruta.
   2. Välj version och typ för paketet. Du kan också använda Search Downloads för att filtrera resultaten.
  4. Välj det paketnamn som gäller för operativsystemet och välj Accept EULA Terms och markera Download.

  5. Öppna Pakethanteraren och klicka Upload Package för att överföra paketet.

  6. Markera paketet och klicka på Install.

   Du kan även hämta paketet via länken direkt i AEM Forms-versioner artikel.

   note note
   NOTE
   När paketet har installerats uppmanas du att starta om AEM. Stoppa inte servern omedelbart. Innan du stoppar AEM Forms-servern väntar du tills meddelandena ServiceEvent REGISTERED och ServiceEvent UNREGISTERED inte visas i <crx-repository>/error.log och loggen är stabil. Observera också att ett fåtal paket kan vara i installerat läge. Du kan ignorera dessa paketen.
 3. Starta om AEM.

  note note
  NOTE
  Du bör använda kommandot Ctrl + C för att starta om SDK:n. Om du startar om AEM SDK med alternativa metoder, till exempel genom att stoppa Java-processer, kan det leda till inkonsekvenser i den AEM utvecklingsmiljön.
 4. Utför efterinstallationsaktiviteter.

  • Kör migreringsverktyg

   Migreringsverktyget gör att anpassningsbara formulär och korrespondenshanteringsresurser i tidigare versioner blir kompatibla med AEM 6.5-formulär. Du kan hämta verktyget från AEM Software Distribution. Stegvisa instruktioner för hur du konfigurerar och använder migreringsverktyget finns i migreringsverktyg.

   Om du använder Exempel för att integrera komponent för utkast och inskickat material När du har uppdaterat databasen och uppgraderar från en tidigare version kör du följande SQL-frågor när du har uppgraderat:

   code language-sql
   UPDATE metadata m, additionalmetadatatable am
   SET m.dataType = am.value
   WHERE m.id = am.id
   AND am.key = 'dataType'
   
   code language-sql
   DELETE from additionalmetadatatable
   WHERE `key` = 'dataType'
   
  • (Endast vid uppgradering från AEM 6.2 Forms eller tidigare versioner) Konfigurera om Adobe Sign

   Om du hade konfigurerat Adobe Sign i den tidigare versionen av AEM Forms konfigurerar du om Adobe Sign från AEM Cloud-tjänster. Mer information finns i Integrera Adobe Sign med AEM Forms.

  • Stöd för jQuery

   I AEM 6.5 Forms uppdateras jQuery till 3.2.1 och jQuery UI-versionen uppdateras till 1.12.1. AEM Form använder JQuery i noConflict läge. Om du använder någon annan jQuery-version visas inga problem när du uppgraderar. När du uppgraderar till AEM 6.5 Forms:

   • Kontrollera att eventuella anpassade komponenter är kompatibla med jQuery-versioner som stöds.
   • Ta bort API:er som inte stöds från anpassade komponenter. Se uppgraderingsguide för listan över borttagna API:er. Stöd för API:erna load(), .unload() och .error() har tagits bort. Använd metoden .on() i stället för tidigare nämnda API:er. Ändra till exempel $("img").load(fn) till $("img").on("load", fn).
  • (Endast vid uppgradering från AEM 6.2 Forms eller tidigare versioner) Konfigurera om analyser och rapporter

   I AEM 6.4 Forms är inte trafikvariabeln source och success event för intryckt tillgänglig. Så när du uppgraderar från AEM 6.2 Forms eller tidigare, slutar AEM Forms skicka data till Adobe Analytics server och analysrapporter för adaptiva formulär är inte tillgängliga. Dessutom introducerar AEM 6.4 Forms trafikvariabler för den version av formuläranalysen och händelsen success för den tid som läggs på ett fält. Så konfigurera om analyser och rapporter för er AEM Forms-miljö. Detaljerade anvisningar finns i Konfigurera analyser och rapporter.

 5. Kontrollera att servern har uppgraderats, att alla data har migrerats och att den fungerar som vanligt.

  • Verifiera paketens status: Kontrollera att alla paket är i aktivt läge.

  • Verifiera replikering och omvänd replikering: Publicera, fyll i och skicka några migrerade formulär. Verifiera också skickade data.

  • Verifiera åtkomst till användargränssnitt för administratörer och utvecklare: Logga in AEM instansen från ett administratörskonto och verifiera att du har åtkomst till följande URL

   • https://'[server]:[port]'/crx/packmgr
   • https://'[server]:[port]'/crx/de
   • https://'[server]:[port]'/aem/forms.html/content/dam/formsanddocuments
  note note
  NOTE
  I AEM 6.4 Forms har strukturen för crx-database ändrats. Om du uppgraderar från 6.3 Forms till AEM 6.5 Forms kan du använda de nya anpassningsmöjligheterna som du skapar på nytt. En fullständig lista över ändrade sökvägar finns på Forms Repository-omstrukturering i AEM.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2