Omstrukturering av Forms-lager i AEM 6.5 forms-repository-restructuring-in-aem

Enligt beskrivning på överordnad Omstrukturering av lager i AEM 6.5 på denna sida bör kunder som uppgraderar till AEM 6.5 använda denna sida för att bedöma arbetsinsatsen i samband med databasändringar som påverkar AEM Forms-lösningen. Vissa ändringar kräver arbete under uppgraderingsprocessen för AEM 6.5, medan andra kan skjutas upp till en framtida uppgradering.

Med 6.5-uppgradering

Före framtida uppgradering

Med 6.5-uppgradering with-upgrade

Diverse misc

Föregående plats
/etc/clientlibs/fd/fp
Ny plats
/libs/fd/fp/components
Omstruktureringsvägledning
Alla explicita referenser i anpassad kod till den äldre platsen måste uppdateras till den nya platsen.
Anteckningar
Dessa klientbibliotek får inte redigeras eller utökas.
Föregående plats
/etc/clientlibs/fd/rte
Ny plats
/libs/fd/rte
Omstruktureringsvägledning
För resurser i klientlibs som kan refereras av absoluta sökvägar måste du använda nyare sökvägar i nya resurser.
Anteckningar
Ej tillämpligt
Föregående plats
/etc/clientlibs/fd/af
Ny plats
/libs/fd/af/authoring/clientlibs
Omstruktureringsvägledning
För resurser i klientlibs som kan refereras av absoluta sökvägar måste du använda nyare sökvägar i nya resurser.
Anteckningar
Ej tillämpligt
Föregående plats
/etc/clientlibs/fd/xfaforms
Ny plats
/libs/fd/xfaforms/clientlibs/
Omstruktureringsvägledning
För resurser i klientlibs som kan refereras av absoluta sökvägar måste du använda nyare sökvägar i nya resurser.
Anteckningar
Ej tillämpligt
Föregående plats
/etc/clientlibs/fd/af
Ny plats
/libs/fd/af/runtime/clientlibs
Omstruktureringsvägledning
För resurser i klientlibs som kan refereras av absoluta sökvägar måste du använda nyare sökvägar i nya resurser.
Anteckningar
Ej tillämpligt
Föregående plats
/etc/clientlibs/fd/af
Ny plats
/libs/fd/af/runtime/clientlibs
Omstruktureringsvägledning
För resurser i klientlibs som kan refereras av absoluta sökvägar måste du använda nyare sökvägar i nya resurser.
Anteckningar
Ej tillämpligt
Föregående plats
/etc/clientlibs/fd/expeditor
Ny plats
/libs/fd/expeditor/clientlibs
Omstruktureringsvägledning
För resurser i klientlibs som kan refereras av absoluta sökvägar måste du använda nyare sökvägar i nya resurser.
Anteckningar
Ej tillämpligt
Föregående plats
/etc/clientlibs/fd/fmaddon
Ny plats
/libs/fd/fmaddon
Omstruktureringsvägledning
Att ändra dessa klientlibs har aldrig rekommenderats eller fått stöd. Om du har gjort ändringar i dessa klientlibs bör du återställa dem så att du kan använda den AEM koden.
Anteckningar
Ej tillämpligt
Föregående plats
/etc/aep
Ny plats
/var/fd/content/annotations
Omstruktureringsvägledning
Att ändra dessa klientlibs har aldrig rekommenderats eller fått stöd. Om du har gjort ändringar i dessa klientlibs bör du återställa dem så att du kan använda den AEM koden.
Anteckningar
Ej tillämpligt

Före framtida uppgradering prior-to-upgrade

Konfiguration av EchoSign-Cloud Service echosign-cloud-service-configuration

Föregående plats
/etc/cloudservices/echosign
Ny plats
/conf/<tenant>/settings/cloudconfigs/echosign
Omstruktureringsvägledning
The Lazy Content Migration verktyg som ska utlösas från Forms migreringsgränssnitt.
Anteckningar
Ej tillämpligt

Konfigurationer av Recaptcha-Cloud Service recaptcha-cloud-service-configurations

Föregående plats
/etc/cloudservices/recaptcha
Ny plats
/conf/<tenant>/settings/cloudconfigs/recaptcha
Omstruktureringsvägledning
The Lazy Content Migration verktyg som ska utlösas från Forms migreringsgränssnitt.
Anteckningar
Ej tillämpligt

Konfigurationer av Typekit-Cloud Service typekit-cloud-service-configurations

Föregående plats
/etc/cloudservices/typekit
Ny plats
/conf/<tenant>/settings/cloudconfigs/typekit
Omstruktureringsvägledning
The Lazy Content Migration verktyg som ska utlösas från Forms migreringsgränssnitt.
Anteckningar
Ej tillämpligt

Diverse misc-1

Föregående plats
/etc/cloudservices/fdm
Ny plats
/conf/<tenant>/settings/cloudconfigs/fdm
Omstruktureringsvägledning
The Lazy Content Migration verktyg som ska utlösas från Forms migreringsgränssnitt.
Anteckningar
Ej tillämpligt
Föregående plats
/etc/designs/fd/fp
Ny plats
/libs/fd/fp
Omstruktureringsvägledning
Uppdatera referenser till mallarna /etc för att peka på dem /libs motpart.
Anteckningar
Ej tillämpligt
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2