Översikt över utdatatjänsten overview-of-output-service

Med Output kan du sammanfoga XML-formulärdata med en formulärdesign som skapats i Designer för att skapa ett dokumentutdataflöde i olika format. Utdataströmmen kan skickas till en nätverksskrivare, en lokal skrivare eller en diskfil

Du kan använda utdatasidan i administrationskonsolen för att administrera utdatatjänsten. De inställningar du konfigurerar används vid körning när motsvarande inställningar inte har angetts via AEM-API:t för formulär. Konfigurationen som görs via AEM formulär SDK åsidosätter inställningarna som konfigurerats med administrationskonsolen.

Mer information om Output-tjänsten finns i Tjänstreferens.

På utdatasidorna i administrationskonsolen kan du utföra flera åtgärder:

När du har ändrat inställningarna klickar du på Spara för att använda dem på Utdata. Du behöver inte starta om servern för att ändringarna ska börja gälla, men du kan behöva starta om utdatatjänsten när du konfigurerar cacheinställningarna.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2