Ange XCI-konfigurationsalternativ specify-xci-configuration-options

Med Output kan du ange en anpassad XCI-fil som används för återgivning. Se Ange filplatser för utdata.

Som standard åsidosätter Output några av alternativen som anges i XCI-filen, bland annat följande:

  • config/present/xdp/packets
  • config/present/pdf/creator
  • config/present/pdf/producer
  • config/present/pdf/compression/compressObjectStream

Du kan välja alternativ som avbryter åsidosättningen för de alternativ som anges ovan. I så fall används de värden som anges i den anpassade XCI-filen för utdata.

  1. I administrationskonsolen klickar du på Tjänster > output.
  2. Markera eller avmarkera kryssrutan Använd XCI-standardalternativ för system. När det här alternativet är markerat använder Output standardvärdena för inställningarna för paket, skapare, producent och compressObjectStream. När det här alternativet är avmarkerat används de värden som anges i den anpassade XCI-filen.
  3. Klicka Spara.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2