Göra teckensnitt tillgängliga make-fonts-available

Kontrollera att teckensnitten som används i ett formulär är tillgängliga för användning på J2EE-programservern som är värd AEM formulär. Ta till exempel följande scenario. En formulärdesigner lägger till ett teckensnitt i teckensnittskatalogen som Designer använder och skapar ett formulär som använder teckensnittet på en separat dator. För att Output-tjänsten ska kunna använda teckensnittet placerar du det i kundens teckensnittskatalog. Om kundens teckensnittskatalog inte finns skapar du en katalog på J2EE-programservern som AEM formulär.

Mer information om ytterligare teckensnittsinställningar finns i Konfigurera allmänna inställningar AEM formulär.

Ange platsen för kundens teckensnittskatalog

  1. I administrationskonsolen klickar du på Inställningar > Core Systems Settings > Configurations.
  2. Ange sökvägen till kundens teckensnittskatalog i rutan Plats för systemteckensnittskatalogen. Flera kataloger kan läggas till, avgränsade med semikolon ;
  3. Klicka på OK.
  4. Starta om datorn där AEM har installerats.
NOTE
Teckensnitt hämtas från Windows-systemets teckensnittscache och en systemomstart krävs för att uppdatera cachen. När du har angett kundens teckensnittskatalog måste du starta om systemet där AEM är installerat.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2