Ändra teckenuppsättningen change-the-character-set

Du kan ange den teckenuppsättning som används för att koda utdataströmmen.

  1. I administrationskonsolen klickar du på Services > output.

  2. Välj en teckenuppsättning i listan Teckenuppsättning under Internationalisering. Den här inställningen är beroende av TransformationFormat och PrintFormat som anges via API:t. Om du vill ange en annan teckenuppsättning än de som visas väljer du Anpassad och anger ett kodningsvärde i rutan som visas.

    If TransformationFormat är PDF och PDF/A eller PrintFormat är PCL, PostScript, Zebra-etikett, IPL, DPL, TPCL, GenericColorPCL eller GenericPSLevel3. Endast specifika teckenuppsättningar stöds.

    Teckenuppsättningen måste vara ett giltigt kanoniskt namn. Standardvärdet är ISO-8859-1.

  3. Klicka på Save.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2