Readiness with Commerce Intelligence

NOTE
Adobe Commerce Intelligence kallades tidigare Magento Business Intelligence (MBI). Inspelningar för tidigare händelser återspeglar det tidigare namnet.

Använd era e-handelsdata för att lyckas under helgen. Det här webbinariet belyser några vanliga säsongsanalyser och metoder för att hantera dem med hjälp av viktiga MBI-funktioner, som:

  • Undvik lagerutleveranser genom att skapa en ny inventeringsrapport och skicka dagliga uppdateringar via e-postsammanfattning
  • Bestäm effekten av dina försäljningsstrategijusteringar i år genom att skapa en rapport om årets resultat runt ett nyckeldatum (t.ex. Black Friday) med beräknade kolumner
  • Reagera snabbt på märkbara förändringar i butikens semesterprestanda i flera nyckeltal genom att kombinera befintliga och nya rapporter i en centraliserad kontrollpanel för rapportering på semester

Vem är den här videon till?

  • Affärsanvändare
  • Dataanalytiker

Videoinnehåll

Användbara resurser

Användarhandbok för Commerce Intelligence
Stöd för Commerce Intelligence

recommendation-more-help
d7409b8f-48b5-4e68-8fba-85517cfe1127