Adobe Commerce Intelligence Webinars

NOTE
Adobe Commerce Intelligence kallades tidigare Magento Business Intelligence (MBI). Inspelningar för tidigare händelser återspeglar det tidigare namnet.

Webbseminariet Commerce Intelligence är en periodisk händelse för Commerce Intelligence-kunder. Webbseminarierna innehåller ett brett urval av ämnen och metodtips för att använda Commerce Intelligence i sin fulla potential.

Deltagare från alla platser kan delta i eventen live för att bättre förstå produkten och få sina frågor om Commerce Intelligence-funktionen besvarade direkt.

Frågorna upprepas då och då för att ge plats åt eventuella nya frågor som kunderna ställer.

Personalval

Komma igång med Commerce Intelligence

Komma igång med Commerce Intelligence

Lär dig mer om huvudfunktionerna i Commerce Intelligence direkt från produktteamet med en djupdykning i förkonfigurerade instrumentpaneler och tillgängliga anpassningsalternativ.

Hantera datauppsättningar i Adobe Commerce Intelligence

Hantera datauppsättningar i Adobe Commerce Intelligence

Upptäck de robusta funktionerna i Commerce Intelligence Data Warehouse Manager direkt från produktteamet.

Optimera din MBI-Data Warehouse

Optimera din MBI-Data Warehouse

Med hjälp av Data Warehouse Manager kan du hantera tabell- och kolumnsynkroniseringsinställningar, gå nedåt i en tabells schema och skapa beräknade kolumner som kan användas i rapporter.

TIP
Alla inspelade webbinarier visas i navigeringen till vänster.

Användbara resurser

recommendation-more-help
d7409b8f-48b5-4e68-8fba-85517cfe1127