Experience Cloud topic_C1087DCC538F4F9A99D983C1BB29EBE0

Den här dokumentationen gäller för funktioner i det enhetliga huvudet i Experience Cloud, till exempel People service (Audience Library och Customer Attributes), användar- och produkthantering för Experience Cloud, cookies, kontoinställningar, meddelanden och så vidare.

Om du vill få tillgång till de här tjänsterna i Experience Cloud väljer du Application Selector
Tjänstväljare .

Experience Cloud

I den här hjälpen beskrivs följande produkter och tjänster:

Bastjänst
Beskrivning
Komponenter i det centrala gränssnittet
Få åtkomst till kontoinställningar, sök efter produkthjälp och få tillgång till program och tjänster.
Folk - Audience Library
Målgrupper är samlingar med besökare (en lista med besökar-ID). Adobe Audience Library Med kan ni hantera översättning av besöksdata till målgruppssegmentering.
Personer - kundattribut
Bygg upp användningsfall för realtidssamordning med hjälp av kontextuella data lagrade i händelser eller datakällor. Journey Orchestration är en programtjänst som är integrerad i Experience Platform.
Resurser
Experience Cloud Assets utgör ett enda centralt arkiv med marknadsföringsmaterial som du kan dela mellan olika program.
NOTE
Produktdokumentation för Experience Platform är tillgängligt. Teknisk dokumentation för Experience Platform utvecklare finns på Adobe Developer.
recommendation-more-help
872fc4ed-f5f7-4b59-a6f8-4ddabe5aac1f