Frågor och svar om Experience Cloud

Läs mer om webbläsarstöd och vanliga frågor och svar för administratörer i Experience Cloud.

Vilka webbläsare stöds i Experience Cloud?

Adobe har stöd för de aktuella och tidigare två versionerna av följande webbläsare:

 • Microsoft® Edge
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Safari
 • Opera

Det går att använda en annan webbläsare, men det går inte att garantera support.

note note
NOTE
Alla program som körs på Experience Cloud har inte stöd för alla webbläsare. Om du är osäker läser du dokumentationen för ett specifikt program.
Vilka språk stöds?

Experience Cloud har stöd för de språk som varje användare föredrar, enligt inställningarna för ditt Adobe-användarkonto. Språk som stöds är:

 • Kinesiska
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska
 • Italienska
 • Japanska
 • Koreanska
 • Portugisiska
 • Spanska
 • Taiwanesiska

Även om programgruppen har ett globalt språkstöd erbjuds inte alla program på alla språk som anges ovan. Om ditt primära språk inte stöds i ett Experience Cloud-program kan du även ange ett sekundärt språk som standard till när det är tillämpligt. Detta kan göras i Användarinställningar för Experience Cloud.

debiterar Adobe mitt företag för Adobe Experience Cloud åtkomst?
Nej. Adobe Experience Cloud ingår utan extra kostnad. Vissa bastjänster kan dock medföra extrakostnader.
Varför måste mitt företag logga in via Experience Cloud-gränssnittet?
De funktioner som finns i gränssnittet Experience Cloud ger ditt företag ett mervärde. Det är också standardsökvägen för att komma åt program som går framåt och som till slut ersätter andra inloggningsflöden för enskilda program. Inloggning via Experience Cloud underlättar en smidigare övergång senare.
Hur kan Adobe komma åt min molnmiljö i Adobe för att felsöka ett problem?

Adobe kundtjänst kan skicka in en personifieringsbegäran som du får ett Adobe-märkt e-postmeddelande om att du behöver din uttryckliga behörighet. Åtkomsten beviljas för en begränsad tid. När åtkomsten har beviljats kan du återkalla den när som helst. Adobe loggar alla åtgärder som vidtas av företrädare för Adobe.

Adobe supportärende

Vad är <>provisionering<>?

Med etablering i Experience Cloud avses

 • Dina användare kan börja logga in på Experience Cloud och länka program.
 • De kan börja använda de funktioner som är tillgängliga via Experience Cloud, till exempel Folk.
 • Du kan bli redo att avsluta din programspecifika inloggningsprocess.
 • Du kan behålla åtkomstkontroll för program.
Hur hanterar jag användare och produktprofiler?
Vad kan jag göra om någon inte kan logga in på Experience Cloud?

Admin Console-administratörer kan ge användare åtkomst. Användarna får e-post med inloggningsinstruktioner.

Du kanske måste Kontakta Adobe support för att verifiera att ditt företag har etablerats fullständigt.

Var kan en användare hantera kontolänkning?

Vissa användare kan behöva länka sitt programkonto (Analytics) till Adobe ID eller Enterprise ID.

Se Länka ett programkonto till en Adobe ID.

Hur hanterar jag profiler och organisationer för användarkonton?
Se Hantera användarkonton.
Vad är en organisation?
An organisation är den enhet som gör det möjligt för en administratör att konfigurera grupper och användare samt att styra enkel inloggning i Experience Cloud. Organisationen fungerar som ett inloggningsföretag som omfattar alla produkter och program från Experience Cloud. Oftast är en organisation ditt företagsnamn. Ett företag kan dock ha många organisationer.
Var hittar jag mitt IMS-organisations-ID?
Se Visa ditt organisations-ID för mer information.
Vad ska jag göra när någon av mina användare lämnar mitt företag?
Deras åtkomst bör tas bort från själva programmet. De kommer inte att kunna komma åt produkten från Experience Cloud eller via direktinloggningen. Du bör även ta bort dem på Experience Cloud-nivå.
Vad är en Adobe ID?
Se Identitetstyper.
Kan jag länka programkonton för mina användare?
Nej. Användarna måste länka sina egna program med sina användarnamn och lösenord.
recommendation-more-help
872fc4ed-f5f7-4b59-a6f8-4ddabe5aac1f