Hantera datamängder

En dimension är ett fält i samma tabell som ett mått som kan användas för att filtrera eller segmentera diagram baserat på det måttet. Ett intäktsmått kan t.ex. innehålla ort, delstat, land, orderstatus, kupongkod och andra typer av dimensioner.

Lägg till dimensioner till flera mätvärden

Så här lägger du till en eller flera dimensioner till flera mått samtidigt:

 1. Gå till Manage Data > Metrics.

 2. Klicka på Add Dimensions To Metric(s).

 3. Välj den tabell som innehåller dimensionerna.

 4. I Choose Metric(s) to Add Dimensions markerar du de mätvärden du vill lägga till dimensioner i. När du har valt Choose Dimensions to Add visas till höger. Markera de dimensioner som du vill lägga till i det valda måttet.

 5. Om du vill segmentera eller gruppera efter någon av rapportens datamått måste du ange att de är Grupperbar.

 6. Klicka på Add.

Ta bort dimensioner från flera mätvärden

Så här tar du bort en eller flera dimensioner från flera mått:

 1. Gå till Data > Metrics.

 2. Klicka på Remove Dimensions From Metric(s).

 3. Välj den tabell som innehåller dimensionerna.

 4. Välj de mått som du vill ta bort från vänster och de dimensioner som du vill ta bort till höger.

 5. Klicka på Remove.

 6. Om dimensionerna används för rapporter visas en varning med listan över diagram som använder dimensionerna. Klicka Delete om du vill ta bort de markerade dimensionerna och alla deras underordnade, inklusive rapporter.

Hantera mått i mätvärden

Så här lägger du till dimensioner i ett mått:

 1. Gå till Data > Metrics.

 2. Klicka Edit på mätvärdena vill du ha en ny dimension.

 3. I Dimensions -avsnittet använder du Add a dimension för att välja en dimension att lägga till.

NOTE
Alla dimensioner som du vill filtrera eller gruppera efter måste redan spåras i Commerce Intelligence. Om du inte hittar den önskade dimensionen kan du behöva börja spåra en ny datakolumn i databasen via Data Warehouse sida.

Så här tar du bort dimensioner från ett mått:

 1. Gå till Manage Data > Metrics.

 2. Klicka Edit på mätvärdena vill du ha en ny dimension.

 3. Under Dimensions markerar du kryssrutan i borttagningskolumnen bredvid de dimensioner som du vill ta bort.

NOTE
Även efter att du har tagit bort en dimension finns den fortfarande som en kolumn i tabellen i Datan Warehouse. Du kan lägga tillbaka det i alla mätvärden och skapa nya mätvärden med dessa mått. Ta bort den datakolumn som en dimension motsvarar från Commerce Intelligencetar du bara bort spåret från datakolumnen via Data Warehouse sida.

Relaterad dokumentation

recommendation-more-help
e1f8a7e8-8cc7-4c99-9697-b1daa1d66dbc