Arbetsflödesaktiviteter wf-activities

Arbetsflödesaktiviteter grupperas efter kategori på fyra olika flikar.

Beroende på dina behörigheter, implementeringen och i vilket sammanhang arbetsflödet är utformat kan tillgängliga aktiviteter variera.

Arbetsflödena som skapas i en kampanj har till exempel en specifik Leveranser med alla kanaler. Fliken är inte tillgänglig i tekniskt arbetsflöde.

Tekniska arbetsflöden har en specifik Händelser som inte är tillgänglig i kampanjarbetsflöden.

Alla aktiviteter beskrivs i avsnitten nedan:

recommendation-more-help
cffff7e4-091f-472e-87ca-52087599f99d