Händelseaktiviteter i arbetsflöden about-event-activities

Huvuduppgiften med dessa aktiviteter är att vänta på en händelse. Det kan till exempel vara att ta emot en fil, ett e-postmeddelande eller en signal som skickas från ett system från en annan leverantör.

Dessa aktiviteter är inte tillgängliga i kampanjspecifika arbetsflöden.

recommendation-more-help
cffff7e4-091f-472e-87ca-52087599f99d