Tekniska arbetsflöden about-technical-workflows

Adobe Campaign innehåller en uppsättning inbyggda tekniska arbetsflöden. De hanterar åtgärder och jobb som schemalagts för periodisk körning på servern. De gör att du kan utföra underhåll i databasen, vidarebefordra spårningsinformation om leveranser eller konfigurera provisoriska processer för leveranser. Tekniska arbetsflöden konfigureras via Administration > Production > Technical workflows nod.

Inbyggda mallar finns för att skapa tekniska arbetsflöden. De kan konfigureras så att de passar dina behov.

The Campaign process undermappen centraliserar de arbetsflöden som krävs för att köra processer inom kampanjer: aktivitetsmeddelande, lagerhantering, kostnadsberäkning osv.

NOTE
En lista över tekniska arbetsflöden som installeras med varje modul finns i en dedikerad sektion.

Du kan skapa andra tekniska arbetsflöden i Administration > Production > Technical workflows trädstrukturens nod. Den här processen är dock reserverad för expertanvändare.

De aktiviteter som erbjuds är desamma som för arbetsflöden med målinriktning. Läs mer

De arbetsflöden som beskrivs i det här avsnittet installeras med de olika inbyggda Adobe Campaign-paketen. Dessa paket och tillhörande tekniska arbetsflöden beror på licensavtalet.

Som standard är tekniska arbetsflöden tillgängliga i en undermapp till följande nod: Administration > Production > Technical workflows.

Observera att tekniska arbetsflöden bara kan startas och ändras av operatorer med administrationsbehörighet.

NOTE
Tekniska arbetsflöden som är relaterade till tillägget Message Center är som standard tillgängliga i Administration > Production > Message Center > Technical workflows nod.

Lär dig övervaka tekniska arbetsflöden i det här dedikerad sektion.

Förteckning över tekniska arbetsflöden list-technical-workflows

Tekniskt arbetsflöde
Paket
Beskrivning
Rensa alias (aliasCleansing)
Installerad som standard
Det här arbetsflödet standardiserar uppräkningsvärden. Den aktiveras varje dag klockan tre som standard.
Fakturering (fakturering)
Installerad som standard
Det här arbetsflödet skickar systemaktivitetsrapporten till faktureringsoperatorn via e-post. Den utlöses den 25:e varje månad på marknadsinstansen.
Kampanjjobb (operationMgt)
Installerad som standard
Det här arbetsflödet hanterar jobben för marknadsföringskampanjer (lanserar målinriktning, filextrahering osv.). Det skapar också arbetsflöden för återkommande och periodiska kampanjer.
Samla in data för tjänsten HeatMap (collectDataHeatMapService)
Installerad som standard
Det här arbetsflödet hämtar data som krävs av HeatMap-tjänsten.
Samla in sekretessförfrågningar (collectPrivacyRequests)
Sekretessdataskyddsförordningen
Det här arbetsflödet genererar mottagarens data som lagras i Adobe Campaign och gör dem tillgängliga för hämtning på skärmen för sekretesspolicy.
Kostnadsberäkning (budgetMgt)
Installerad som standard
Det här arbetsflödet startar beräkningen av utgifts- och kostnadsrader för budgetar, planer, program, kampanjer, leveranser och uppgifter.
Databasrensning (rensa)
Installerad som standard
Det här arbetsflödet är arbetsflödet för databasunderhåll: det utför andra beräkningar än statistik och processer och tar bort föråldrade data från databasen enligt den definierade konfigurationen i distributionsassistenten. Den aktiveras varje dag klockan fyra som standard.
Ta bort blockerade LINE-användare (deleteBlockedLineUsersV2)
LINE-kanal
Det här arbetsflödet säkerställer att LINE V2-användarnas data tas bort efter att de har blockerat LINE-kontot i 180 dagar.
Ta bort data för sekretessförfrågningar (deletePrivacyRequestsData)
Sekretessdataskyddsförordningen
Det här arbetsflödet tar bort mottagarens data som lagras i Adobe Campaign.
Leveransindikatorer (deliveryIndicators)
Plattform för mid-sourcing
Det här arbetsflödet uppdaterar leveransspårningsindikatorer för en leverans. Det här arbetsflödet aktiveras som standard varje timme.
Distribuerade marknadsföringsprocesser (centralLocalMgt)
Central/lokal marknadsföring (distribuerad marknadsföring)
Det här arbetsflödet påbörjar bearbetning som är relaterad till användning av den distribuerade marknadsföringsmodulen. Det startar skapandet av lokala kampanjer och hanterar meddelanden relaterade till order och tillgänglighet för kampanjpaket.
Rensa händelse (webAnalyticsPurgeWebEvents)
Web Analytics-anslutningar
Med det här arbetsflödet kan du ta bort alla händelser från databasfältet enligt den period som har konfigurerats i fältet Livslängd.
Exportera målgrupper till Adobe Experience Cloud (exportSharedAudience)
Integrering med Adobe Experience Cloud
Det här arbetsflödet exporterar målgrupper som delade målgrupper/segment. Dessa målgrupper kan användas i de olika Adobe Experience Cloud-lösningar ni använder.
Prognos (prognoser)
Leverans
Det här arbetsflödet analyserar leveranser som sparats i den preliminära kalendern (skapar preliminära loggar). Den utlöses som standard varje dag klockan 1:00.
Fullständig aggregerad beräkning (propositionskub) (agg_nmsproposition_cp_full)
Erbjudandemotor (interaktion)
Det här arbetsflödet uppdaterar den fullständiga sammanställningen för erbjudandekuben. Den aktiveras varje dag kl. 6.00 som standard. Sammanställningen innehåller följande dimensioner: kanal, leverans, marknadsföringserbjudande och datum. Bufferterbjudandekuben används sedan för att generera rapporter baserat på erbjudanden. Läs mer om kuber i det här avsnittet.
Identifiering av konverterade kontakter (webAnalyticsFindConverted)
Web Analytics-anslutningar
Det här arbetsflödet indexerar besökare som har slutfört sitt köp efter en ny marknadsföringskampanj. De data som återställs av det här arbetsflödet finns i rapporten Effektivare återmarknadsföring (se den här sidan).
Importera målgrupper från Adobe Experience Cloud (importSharedAudience)
Integrering med Adobe Experience Cloud
Med det här arbetsflödet kan du importera målgrupper/segment från olika Adobe Experience Cloud-lösningar till Adobe Campaign.
Jobb för leveranser i kampanjer (deliveryMgt)
Installerad som standard
Det här arbetsflödet utlöser de godkända leveranserna och påbörjar efterbearbetning av tjänsteleverantören för en extern leverans. Dessutom skickas meddelanden och påminnelser om godkännande.
Jobb för tjänsteleverantörer (providerMgt)
Installerad som standard
Det här arbetsflödet börjar bearbeta providern (e-post till routern och efterbearbetning) när leveranser har godkänts.
MID till LineUserID-migrering (MIDToUserIDMigration)
LINE-kanal
Det här arbetsflödet genererar användar-ID:t för LINE V2 för migrering från LINE V1 till LINE V2.
Meddelandecenter <external_account_name> (mcSynch_<external_account_name>)
Kontroll av transaktionsmeddelanden (Message Center - Control)

Det här arbetsflödet:

 • återställer listan över händelser som bearbetats av åtgärderna.
 • synkroniserar med tabellen NmsBroadLogMsg för att återställa leveranskunskaper.
 • återställer händelseloggar så snart synkroniseringen med tabellen NmsBroadLogMsg har slutförts.
 • synkroniserar med NmsTrackingUrl-tabellen för att återställa spårningen för leverans-URL:er.
 • återställer URL:er för händelsespårning så snart synkroniseringen med tabellen NmsTrackingUrl har slutförts.
 • Med kan du återställa alla e-postadresser som placerats i karantän var tredje timme efter att en leverans har skickats.
Fullständig mängdberäkning för MessageCenter (agg_messageCenter_full)
Kontroll av transaktionsmeddelanden (Message Center - Control)
Det här arbetsflödet uppdaterar den fullständiga sammanställningen för Message Center-kuben. Den aktiveras varje dag klockan tre som standard. Den här sammanställningen fångar följande dimensioner: Kanal, Datum, Status och Händelsetyp. Meddelandecenterkuben används sedan för att generera rapporter baserade på händelser. Du kan lära dig mer om kuber i
Mid-sourcing (leveransräknare) (defaultMidSourcingDlv)
Överföring till mid-sourcing
Det här arbetsflödet samlar in räkningsinformation för leveranser på servern för mellanlagring. Räkningsinformation omfattar allmänna leveransindikatorer, t.ex. antalet skickade leveranser. Spårningsinformation som öppningar inkluderas inte. Den aktiveras var tionde minut som standard.
Mid-sourcing (leveransloggar) (defaultMidSourcingLog)
Överföring till mid-sourcing
Det här arbetsflödet samlar in leveransloggar på servern med mellanleverantörer. Den aktiveras som standard varje timme.
Hantering av NMAC-avanmälan (mobileAppOptOutMgt)
Mobilappskanal (push)
Det här arbetsflödet uppdaterar meddelanden om att prenumerationen har avbrutits på mobila enheter. Den utlöses var 6: e timme mellan 1:00 och 24:00.
Meddelande om erbjudande (offerMgt)
Installerad som standard
Det här arbetsflödet distribuerar godkända erbjudanden i onlinemiljön samt i alla kategorier i erbjudandekatalogen.
Rensa pausade arbetsflöden (cleanupPausedWorkflows)
Installerad som standard
Det här arbetsflödet analyserar pausade arbetsflöden som har allvarlighetsgraden inställd på normal och utlöser varningar och meddelanden när de har pausats för länge. Efter en månad stoppas tekniska arbetsflöden ovillkorligt. Som standard utlöses den varje måndag kl. 5. Mer information finns i Hantering av pausade arbetsflöden.
Rensa sekretessbegäran (cleanupPrivacyRequests)
Sekretessdataskyddsförordningen
Det här arbetsflödet raderar filer för åtkomstbegäran som är äldre än 90 dagar.
Bearbetar grupphändelser (batchEventsProcessing)
Körning av transaktionsmeddelande (Message Center - Execution)
Med det här arbetsflödet kan du placera grupphändelser i en kö innan du associerar dem med en meddelandemall.
Bearbeta realtidshändelser (rtEventsProcessing)
Körning av transaktionsmeddelande (Message Center - Execution)
Med det här arbetsflödet kan du placera realtidshändelser i en kö innan du associerar dem med en meddelandemall.
Förslagssynkronisering (propositionSynch)
Kontroll över erbjudandemotorn med körningsinstans
Det här arbetsflödet synkroniserar förslag mellan marknadsinstansen och körningsinstansen som används för interaktioner.
Återställning av webbhändelser (webAnalyticsGetWebEvents)
Web Analytics-anslutningar
Varje timme laddar det här arbetsflödet ned segment för internetanvändare på en viss webbplats, placerar dem i Adobe Campaign-databasen och startar arbetsflödet för ommarknadsföring.
Rapporteringsaggregat (reportingAggregates)
Leverans
Det här arbetsflödet uppdaterar aggregat som används i rapporter. Den aktiveras varje dag kl. 2.00 som standard.
Skicka indikatorer och kampanjattribut (webAnalyticsSendMetrics)
Web Analytics-anslutningar
Med det här arbetsflödet kan ni skicka kampanjindikatorer från Adobe Campaign till Adobe Experience Cloud Suite via Adobe® Analytics-kontakten. De berörda indikatorerna är följande: Skickat (Skickat), Totalt antal öppningar (iTotalRecipientOpen), Totalt antal mottagare som klickat (iTotalRecipientClick), Fel (iError), Avanmäl (avanmäl dig) (iOptOut).
Stock: Beställningar och larm (stockMgt)
Installerad som standard
Det här arbetsflödet startar lagerberäkning på orderraderna och hanterar varningsaviseringströsklar.
Synkronisera mobilappar från Adobe Experience Platform Data Collection (syncWithLaunch)
Installerat som standard från v8.5
Det här arbetsflödet synkroniserar automatiskt mobila egenskaper till Adobe Campaign från datainsamling.
Spårning (spårning)
Installerad som standard
Det här arbetsflödet utför återställning och konsolidering av spårningsinformation. Dessutom säkerställs omberäkningen av spårnings- och leveransstatistik, särskilt sådan som används i arbetsflöden för meddelandecentrets arkivering. Som standard aktiveras den en gång per timme.
Uppdatera händelsestatus (updateEventsStatus)
Körning av transaktionsmeddelande (Message Center - Execution)

Med det här arbetsflödet kan du tilldela en status till en händelse. Händelsestatus är följande:

 • Väntande: händelsen finns i en kö. Ingen meddelandemall har ännu kopplats till den.
 • Väntande leverans: händelsen finns i en kö, en meddelandemall har kopplats till den och bearbetas för närvarande av leveransen.
 • Skickat: Den här statusen kopieras från leveransloggarna. Det betyder att leveransen har skickats.
 • Ignoreras av leveransen: den här statusen kopieras från leveransloggarna. Det betyder att leveransen har ignorerats.
 • Leveransfel: den här statusen kopieras från leveransloggarna. Det innebär att leveransen har misslyckats.
 • Händelsen täcks inte: händelsen kunde inte kopplas till en meddelandemall. Händelsen kommer inte att bearbetas på nytt.
Uppdatering för leverans (deliverabilityUpdate)
Installerad som standard
När paketet för leveransövervakning (E-postleverans) har installerats körs det här arbetsflödet nattetid och hanterar kvalificeringsreglerna för studsmeddelanden samt listan över domäner och MX. Detta kräver att HTTPS-porten är öppen på plattformen.
recommendation-more-help
cffff7e4-091f-472e-87ca-52087599f99d