Kampanjarbetsflöden campaign-workflows

För varje kampanj kan du skapa arbetsflöden som ska köras från fliken Targeting and workflows. Dessa arbetsflöden är specifika för kampanjen.

Fliken innehåller samma aktiviteter som för alla arbetsflöden. Läs mer

Förutom att rikta kampanjer kan ni med kampanjarbetsflöden skapa och konfigurera leveranser helt för alla tillgängliga kanaler. När leveransen har skapats i arbetsflödet är den tillgänglig från kontrollpanelen för kampanjen.

Alla kampanjarbetsflöden är centraliserade under noden Administration > Production > Objects created automatically > Campaign workflows.

Kampanjarbetsflöden och implementeringsexempel beskrivs i det här avsnittet.

recommendation-more-help
cffff7e4-091f-472e-87ca-52087599f99d