Användningsexempel för arbetsflöde about-workflow-use-cases

I det här avsnittet hittar du olika användningsexempel som utnyttjar funktionerna i Campaign-arbetsflöden.

De hjälper dig att identifiera de olika sammanhang i vilka arbetsflöden kan användas och svara på dina behov.

Leveranser deliveries

Övervakning monitoring

Datahantering management

Målinriktning designing-queries

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1