[v7]{class="badge informative" title="Gäller endast Campaign Classic v7"}

Erbjudandemotor offer-engine

The Offer engine kan du definiera ett anrop till erbjudandemotorn före leverans.

Denna aktivitet fungerar enligt samma princip som anrikningsaktiviteten med ett motoranrop genom att anrika den inkommande populationsinformationen med ett erbjudande som beräknas av motorn, före leverans.

När du har konfigurerat frågan (se section):

  1. Lägg till och öppna en Offer engine aktivitet.

  2. Fyll i de olika tillgängliga fälten för att ange anrop till motoriska parametrar (erbjudandeutrymme, kategori eller tema, kontaktdatum, antal erbjudanden som ska behållas). Motorn beräknar automatiskt erbjudandena som ska läggas till enligt dessa parametrar.

    note caution
    CAUTION
    Om du använder den här aktiviteten lagras endast de offertförslag som används i leveransen.

  3. Konfigurera sedan en leveransaktivitet som motsvarar den valda kanalen. Se Flerkanalsleveranser.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1