Leveranser över flera kanaler cross-channel-deliveries

Flerkanalsleveranser är tillgängliga i Deliveries flik för kampanjarbetsflödesaktiviteter.

De olika tillgängliga kanalerna är:

Välj den mall som du vill basera leveransen på och definiera dess innehåll.

Du kan ange ett mål för leveransen uppströms arbetsflödet med hjälp av olika målinriktningsaktiviteter.

I exemplet nedan skapar vi ett arbetsflöde för att skicka ett e-postmeddelande eller ett SMS för prenumeranter på push-meddelanden och sedan ett push-meddelande en vecka senare. Så här gör du:

 1. Skapa en kampanj.

 2. I Targeting and workflows fliken med kampanjen, lägg till en Query till arbetsflödet.

 3. Konfigurera frågan. Här väljer vi till exempel de mottagare som prenumererar på push-meddelanden som måldimension.

  note note
  NOTE
  För push-meddelanden använder du prenumerationsprogram måldimension.

 4. Lägg till filtervillkoren i frågan. I det här fallet väljer vi mottagare som har ett mobilnummer eller en e-postadress.

 5. Lägg till en Split aktiviteter i ditt arbetsflöde för att dela upp mottagare som har ett mobilnummer och de som har en e-postadress.

 6. I Delivery väljer du en leverans för varje mål.

  Skapa leveransen på samma sätt som med en klassisk leveransguide genom att dubbelklicka på leveransaktiviteten i arbetsflödet. Se denna sida för mer information om detta.

 7. Lägg till och konfigurera en Wait aktivitet för att mottagarna inte ska få för många leveranser samtidigt.

 8. Lägg till en Split aktiviteter för att dela upp prenumeranter av iOS- eller Android-mobilprogram.

  Välj en tjänst för vart och ett av operativsystemen. Mer information om hur du skapar tjänster finns i page.

 9. Välj och konfigurera en leverans av mobilapplikationer för vart och ett av operativsystemen.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1