Tekniska arbetsflöden about-technical-workflows

Om tekniska arbetsflöden overview

De arbetsflöden som beskrivs i det här avsnittet installeras med de olika inbyggda Adobe Campaign-paketen. Dessa paket och tillhörande tekniska arbetsflöden beror på licensavtalet. Inbyggda paket beskrivs i det här avsnittet.

Som standard är tekniska arbetsflöden tillgängliga i en undermapp till följande nod: Administration > Production > Technical workflows.

Observera att tekniska arbetsflöden bara kan startas och ändras av operatorer med administrationsbehörighet. Mer information om behörigheter finns i det här avsnittet.

NOTE
Tekniska arbetsflöden som är relaterade till meddelandecentermodulen är som standard tillgängliga i noden Administration > Production > Message Center > Technical workflows.

Mer information om hur du övervakar tekniska arbetsflöden finns i det dedikerade avsnittet.

Förteckning över tekniska arbetsflöden list-technical-workflows

Tekniskt arbetsflöde
Paket
Beskrivning
Aliasrensning (aliasCleansing)
Leverans
Det här arbetsflödet standardiserar uppräkningsvärden. Den aktiveras varje dag klockan tre som standard.
Fakturering (fakturering)
Leverans
Det här arbetsflödet skickar systemaktivitetsrapporten till faktureringsoperatorn via e-post. Den utlöses den 25:e varje månad på marknadsinstansen.
Beräkning av statistik för Twitter (statsTwitter)
Sociala nätverk (social marknadsföring) - endast kampanj v7
Det här arbetsflödet beräknar statistik som är länkad till retweets och besök på X (tidigare Twitter).
Kampanjjobb (operationMgt)
Marknadskampanjer (Campaign)
Det här arbetsflödet hanterar jobben för marknadsföringskampanjer (lanserar målinriktning, filextrahering osv.). Det skapar också arbetsflöden för återkommande och periodiska kampanjer.
Samla in data för HeatMap-tjänsten (collectDataHeatMapService)
Installerad som standard
Det här arbetsflödet hämtar data som krävs av HeatMap-tjänsten.
Samla in sekretessförfrågningar (collectPrivacyRequests)
Skyddsförordningen för personuppgifter
Det här arbetsflödet genererar mottagarens data som lagras i Adobe Campaign och gör dem tillgängliga för hämtning på skärmen för sekretesspolicy.
Kostnadsberäkning (budgetMgt)
Marknadskampanjer (Campaign)
Det här arbetsflödet startar beräkningen av utgifts- och kostnadsrader för budgetar, planer, program, kampanjer, leveranser och uppgifter.
Databasrensning (rensning)
Leverans
Det här arbetsflödet är arbetsflödet för databasunderhåll: det utför andra beräkningar än statistik och processer och tar bort föråldrade data från databasen enligt den definierade konfigurationen i distributionsassistenten. Den aktiveras varje dag klockan fyra som standard. För mer information om detta hittar du i det här avsnittet.
Ta bort blockerade LINE-användare (deleteBlockedLineUsersV2)
LINE-kanal
Det här arbetsflödet säkerställer att LINE V2-användarnas data tas bort efter att de har blockerat LINE-kontot i 180 dagar.
Ta bort data för sekretessförfrågningar (deletePrivacyRequestsData)
Skyddsförordningen för personuppgifter
Det här arbetsflödet tar bort mottagarens data som lagras i Adobe Campaign.
Leveransindikatorer (deliveryIndicators)
Plattform för mellanleverantörer
Det här arbetsflödet uppdaterar leveransspårningsindikatorer för en leverans. Det här arbetsflödet aktiveras som standard varje timme.
Diskussionsforumprocesser (newsgroupMgt)
Marknadsföringsresurser
Det här arbetsflödet hanterar leveransen av meddelanden från diskussionsforum. Den aktiveras när en godkännandesignal tas emot
Distribuerade marknadsföringsprocesser (centralLocalMgt)
Central/lokal marknadsföring (distribuerad marknadsföring)
Det här arbetsflödet påbörjar bearbetning som är relaterad till användning av den distribuerade marknadsföringsmodulen. Det startar skapandet av lokala kampanjer och hanterar meddelanden relaterade till order och tillgänglighet för kampanjpaket.
Rensa händelser (webAnalyticsPurgeWebEvents)
Web Analytics-anslutningar
Med det här arbetsflödet kan du ta bort alla händelser från databasfältet enligt den period som har konfigurerats i fältet Livslängd.
Exportera målgrupper till Adobe Experience Cloud (exportSharedAudience)
Integrering med Adobe Experience Cloud
Det här arbetsflödet exporterar målgrupper som delade målgrupper/segment. Dessa målgrupper kan användas i de olika Adobe Experience Cloud-lösningar ni använder.
Prognos (prognos)
Leverans
Det här arbetsflödet analyserar leveranser som sparats i den preliminära kalendern (skapar preliminära loggar). Den utlöses som standard varje dag klockan 1:00.
Fullständig aggregeringsberäkning (propositionCp-kub) (agg_nmspropositionCp_full)
Erbjudandemotor (interaktion)
Det här arbetsflödet uppdaterar den fullständiga sammanställningen för erbjudandekuben. Den aktiveras varje dag kl. 6.00 som standard. Sammanställningen innehåller följande dimensioner: kanal, leverans, marknadsföringserbjudande och datum. Bufferterbjudandekuben används sedan för att generera rapporter baserat på erbjudanden. Du kan läsa mer om kuber i det här avsnittet.
Identifiering av konverterade kontakter (webAnalyticsFindConverted)
Web Analytics-anslutningar
Det här arbetsflödet indexerar besökare som har slutfört sitt köp efter en ny marknadsföringskampanj. De data som återställs av det här arbetsflödet finns i rapporten Effektivare återmarknadsföring (se den här sidan).
Importera målgrupper från Adobe Experience Cloud (importSharedAudience)
Integrering med Adobe Experience Cloud
Med det här arbetsflödet kan du importera målgrupper/segment från olika Adobe Experience Cloud-lösningar till Adobe Campaign.
Jobb för leveranser i kampanjer (deliveryMgt)
Marknadskampanjer (Campaign)
Det här arbetsflödet utlöser de godkända leveranserna och påbörjar efterbearbetning av tjänsteleverantören för en extern leverans. Dessutom skickas meddelanden och påminnelser om godkännande.
Jobb på tjänstleverantörer (providerMgt)
Marknadskampanjer (Campaign)
Det här arbetsflödet börjar bearbeta providern (e-post till routern och efterbearbetning) när leveranser har godkänts.
Uppdatering av åtkomsttoken för LINE V2 (updateLineV2AccessToken)
LINE-kanal - endast kampanj v7
Det här arbetsflödet uppdaterar åtkomsttoken till LINE V2.
MID till LineUserID-migrering (MIDToUserIDMigration)
LINE-kanal
Det här arbetsflödet genererar användar-ID:t för LINE V2 för migrering från LINE V1 till LINE V2.
Meddelanden om marknadsföringsresurser (assetMgt)
Marknadsföringsresurser
Det här arbetsflödet hanterar meddelanden som är kopplade till godkännande och publicering av marknadsföringsresurser.
Meddelandecenter <externt_kontonamn> (mcSynch_<externt_kontonamn>)
Kontroll av transaktionsmeddelanden (Message Center - Control)

Det här arbetsflödet:

 • återställer listan över händelser som bearbetats av åtgärderna.
 • synkroniserar med tabellen NmsBroadLogMsg för att återställa leveranskunskaper.
 • återställer händelseloggar så snart synkroniseringen med tabellen NmsBroadLogMsg har slutförts.
 • synkroniserar med NmsTrackingUrl-tabellen för att återställa spårningen för leverans-URL:er.
 • återställer URL:er för händelsespårning så snart synkroniseringen med tabellen NmsTrackingUrl har slutförts.
 • Med kan du återställa alla e-postadresser som placerats i karantän var tredje timme efter att en leverans har skickats.
Fullständig mängdberäkning för MessageCenter (agg_messageCenter_full)
Kontroll av transaktionsmeddelanden (Message Center - Control)
Det här arbetsflödet uppdaterar den fullständiga sammanställningen för Message Center-kuben. Den aktiveras varje dag klockan tre som standard. Den här sammanställningen fångar följande dimensioner: Kanal, Datum, Status och Händelsetyp. Meddelandecenterkuben används sedan för att generera rapporter baserade på händelser. Du kan läsa mer om kuber i det här avsnittet
Mid-sourcing (leveransräknare) (defaultMidSourcingDlv)
Överföring till Mid-sourcing
Det här arbetsflödet samlar in räkningsinformation för leveranser på servern för mellanlagring. Räkningsinformation omfattar allmänna leveransindikatorer, t.ex. antalet skickade leveranser. Spårningsinformation som öppningar inkluderas inte. Den aktiveras var tionde minut som standard.
Mid-sourcing (leveransloggar) (defaultMidSourcingLog)
Överföring till Mid-sourcing
Det här arbetsflödet samlar in leveransloggar på servern med mellanleverantörer. Den aktiveras som standard varje timme.
Hantering av NMAC-avanmälan (mobileAppOptOutMgt)
Mobilappskanal
Det här arbetsflödet uppdaterar meddelanden om att prenumerationen har avbrutits på mobila enheter. Den utlöses var 6: e timme mellan 1:00 och 24:00. Mer information finns i det här avsnittet.
Erbjudandemeddelande (offerMgt)
Leverans
Det här arbetsflödet distribuerar godkända erbjudanden i onlinemiljön samt i alla kategorier i erbjudandekatalogen.
Rensning av pausade arbetsflöden (cleanupPausedWorkflows)
Leverans
Det här arbetsflödet analyserar pausade arbetsflöden som har allvarlighetsgraden inställd på normal och utlöser varningar och meddelanden när de har pausats för länge. Efter en månad stoppas tekniska arbetsflöden ovillkorligt. Som standard utlöses den varje måndag kl. 5. Mer information finns i Hantera pausade arbetsflöden.
Rensa sekretessbegäran (cleanupPrivacyRequests)
Skyddsförordningen för personuppgifter
Det här arbetsflödet raderar filer för åtkomstbegäran som är äldre än 90 dagar.
Bearbetar grupphändelser (batchEventsProcessing)
Körning av transaktionsmeddelande (Message Center - Execution)
Med det här arbetsflödet kan du placera grupphändelser i en kö innan du associerar dem med en meddelandemall.
Bearbetar realtidshändelser (rtEventsProcessing)
Körning av transaktionsmeddelande (Message Center - Execution)
Med det här arbetsflödet kan du placera realtidshändelser i en kö innan du associerar dem med en meddelandemall.
Propositionssynkronisering (propositionSynch)
Kontroll över erbjudandemotorn med körningsinstans
Det här arbetsflödet synkroniserar förslag mellan marknadsinstansen och körningsinstansen som används för interaktioner.
Återställning av webbhändelser (webAnalyticsGetWebEvents)
Web Analytics-anslutningar
Varje timme laddar det här arbetsflödet ned segment för internetanvändare på en viss webbplats, placerar dem i Adobe Campaign-databasen och startar arbetsflödet för ommarknadsföring.
Rapportera aggregat (reportingAggregates)
Leverans
Det här arbetsflödet uppdaterar aggregat som används i rapporter. Den aktiveras varje dag kl. 2.00 som standard.
Skickar indikatorer och kampanjattribut (webAnalyticsSendMetrics)
Web Analytics-anslutningar
Med det här arbetsflödet kan ni skicka kampanjindikatorer från Adobe Campaign till Adobe Experience Cloud Suite via Adobe® Analytics-kontakten. De berörda indikatorerna är följande: Skickat (Skickat), Totalt antal öppningar (iTotalRecipientOpen), Totalt antal mottagare som klickat (iTotalRecipientClick), Fel (iError), Avanmäl (avanmäl dig) (iOptOut).
Stock: Beställningar och aviseringar (stockMgt)
Marknadskampanjer (Campaign)
Det här arbetsflödet startar lagerberäkning på orderraderna och hanterar varningsaviseringströsklar.
Synkroniserar Facebook-fans (syncFacebookFans)
Sociala nätverk (social marknadsföring) - endast kampanj v7
Det här arbetsflödet importerar Facebook fans till Adobe Campaign varje dag kl. 7.00.
Synkroniserar Facebook-sidor (syncFacebook)
Sociala nätverk (social marknadsföring) - endast kampanj v7
Det här arbetsflödet synkroniserar Facebook-sidor med Adobe Campaign varje dag kl. 7.00.
Synkroniserar Twitter (syncTwitter)
Sociala nätverk (social marknadsföring) - endast kampanj v7
Det här arbetsflödet importerar X-följare till Adobe Campaign varje dag kl. 7.00.
Aktivitetsmeddelande (taskMgt)
Marknadsföringsresurser (MRM) - endast kampanj v7
Med det här arbetsflödet kan du skicka meddelanden om aktiviteter i marknadsföringskampanjer.
Spårning (spårning)
Leverans
Det här arbetsflödet utför återställning och konsolidering av spårningsinformation. Dessutom säkerställs omberäkningen av spårnings- och leveransstatistik, särskilt sådan som används i arbetsflöden för meddelandecentrets arkivering. Som standard aktiveras den en gång per timme.
Uppdatera händelsestatus (updateEventsStatus)
Körning av transaktionsmeddelande (Message Center - Execution)

Med det här arbetsflödet kan du tilldela en status till en händelse. Händelsestatus är följande:

 • Väntande: händelsen finns i en kö. Ingen meddelandemall har ännu kopplats till den.
 • Väntande leverans: händelsen finns i en kö, en meddelandemall har kopplats till den och bearbetas för närvarande av leveransen.
 • Skickat: Den här statusen kopieras från leveransloggarna. Det betyder att leveransen har skickats.
 • Ignoreras av leveransen: den här statusen kopieras från leveransloggarna. Det betyder att leveransen har ignorerats.
 • Leveransfel: den här statusen kopieras från leveransloggarna. Det innebär att leveransen har misslyckats.
 • Händelsen täcks inte: händelsen kunde inte kopplas till en meddelandemall. Händelsen kommer inte att bearbetas på nytt.
Uppdatera för levererbarhet (deliverabilityUpdate)
Leverans
Det här arbetsflödet körs på natten och hanterar kvalificeringsreglerna för studsmeddelanden samt listan över domäner och MX:er. Detta kräver att HTTPS-porten är öppen på plattformen.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1