Insamling och utarbetande av färdplaner

Datainsamling och dataförberedelse omfattar alla metoder som kan användas för att förbereda och inhämta data i Adobe Experience Platform. samt möjligheten att samla in uppgifter till Adobe Experience Platform Edge Network och efterföljande vidarebefordran av data via vidarebefordran till företagets destinationer.

Datakompilering innefattar mappning av källdata till XDM-schema (Experience Data Model). Det omfattar även att utföra dataomvandlingar, inklusive datumformatering, fältdelning/sammanfogning/konverteringar samt att sammanfoga/skriva in poster på nytt. Med hjälp av dataförberedelser kan kunddata sammanställas för att ge en sammanställd/filtrerad analys, inklusive rapportering eller förberedelse av data för sammansättning av kundprofiler/datavetenskap/aktivering.

Blueprint
Beskrivning
Experience Cloud-program
Förberedelse och förtäring av data
  • Dataförberedelse och matningsutkast omfattar alla metoder som kan användas för att förbereda och importera data till Adobe Experience Platform.
  • Adobe Experience Platform
Datainsamling för serversidan
  • Aktivera för kända profilbaserade destinationer som e-postleverantörer, sociala nätverk och reklamdestinationer.
  • Använd offlineattribut och händelser som offlineorder, transaktioner, CRM eller lojalitetsdata tillsammans med onlinebeteenden för målinriktning och personalisering.
  • Adobe Experience Platform
  • Real-time Customer Data Platform
  • Adobe Audience Manager (valfritt)
recommendation-more-help
045b7d44-713c-4708-a7a6-5dea7cc2546b