Datafeeds

NOTE
Följande information är relaterad till måltyperna FTP och SFTP. FTP och SFTP är äldre måltyper. När du konfigurerar en datafeed bör du använda en måltyp i molnet som är säkrare. Mer information om hur du konfigurerar molnmålstyper för en datafeed finns i Skapa en datafeed.

Dataflöden är en export av klickströmsdata som tas emot av Adobe som erbjuder både standard och anpassad Dataflöden.

Om du har köpt Adobe Data warehouse, Standard Data Feeds kan ni skapa egna Analytics-dataflöden. De kan skickas till vilket FTP-konto som helst (antingen ett som har konfigurerats av Adobe eller ett externt FTP). Adobe Engineering Services erbjuder Data Feeds som kan skickas på praktiskt taget alla sätt.

Data Feed FTP-konton tillåter 10 GB (som standard). Alla andra FTP-standardkonton är som standard 50 MB. I de fall där klienterna använder FTP-kontot för korrekt avsedd användning kan vissa användare med hög trafik snabbt fylla i dessa konton. När ett FTP-konto är fullt kan inga ytterligare filer skickas till dem. Därför skickas alla filer till det FTP-kontot ( Data Feeds, data warehouse-förfrågningar o.s.v.) levereras inte. Detta är en anledning till att det är viktigt att hantera ditt FTP-konto i Adobe genom att ta bort filer som har tagits emot och laddats ned.

När ett FTP-konto är fullt bör du hämta och ta bort de aktuella filerna och meddela Adobe att utrymmet har tagits bort. Adobe kan sedan skicka om filer som inte har levererats. Vissa verktyg, till exempel data warehouse, låter användarna skicka om dessa filer. Det är inte säkert att Adobe måste delta. Om ditt FTP-konto verkar ha fyllts i ofta kan du kontakta Adobe kundtjänst, som kan föreslå leveransalternativ som kan öka kontots utrymme och filnummerkvot.

recommendation-more-help
6b7d49d5-f5fe-4b7f-91ae-5b0745755ed2