Skicka Data Warehouse-förfrågningar till SFTP-servrar

Adobe stöder export av begäranden om Data Warehouse till SFTP-servrar enligt beskrivningen i SFTP i artikeln, Konfigurera ett rapportmål för en Data Warehouse-begäran.

Se till att följande uppgifter är slutförda:

  • Endast port 22 används när en Data Warehouse begärs.
  • Adobe authorized_keys filen finns i .ssh i rotkatalogen för den användare du loggar in med.
  • Målet är inte ftp.omniture.com. SFTP-protokoll mellan Adobe interna servrar stöds inte.
  • Målet stöder enfaktorsautentisering (PKI). Om det finns en tvåfaktorskontroll misslyckas leveransen av rapporten. Kontrollera att servern inte är konfigurerad att försöka utföra tvåfaktorsautentisering. Adobe Analytics kräver att bara nyckeln och inget annat används för att logga in.
  • Adobe stöder SSHv2-kryptering och återgår till SSHv1 (endast RSA-nyckeln).

Så här skickar du en begäran om Data Warehouse via SFTP:

  1. Slutför stegen som beskrivs i SFTP i artikeln, Konfigurera ett rapportmål för en Data Warehouse-begäran, inklusive hämtning av den offentliga nyckeln.

  2. Logga in på SFTP-webbplatsen med samma inloggningsuppgifter som används för Datan Warehouse.

  3. Navigera till mappen med namnet i rotkatalogen .ssh (om det inte finns någon) skapar du en) och placerar authorized_keys filen där.

  4. Fyll i begäran om Data Warehouse om du inte redan har gjort det, enligt beskrivningen i Konfigurera ett rapportmål för en Data Warehouse-begäran.

recommendation-more-help
6b7d49d5-f5fe-4b7f-91ae-5b0745755ed2