Arbetsflöde för Virtual Report Suites

En översikt över de steg som krävs för att planera och implementera virtuella rapportsviter.

Planera er strategi för en virtuell rapportsvit.

Bekanta dig med Att tänka på vid global/multiSuite-taggning och vanliga frågor och svar när ni bestämmer er för strategi.

Skapa en virtuell rapportsvit genom att tillämpa ett eller flera segment i ett överordnat rapportpaket.

Virtuella rapportsviter skapas i Virtual Report Suites-hanteraren som är tillgänglig via Components > Virtual report suites.

När en virtuell rapportsvit har skapats behandlas den på samma sätt som en basrapportssvit i hela användargränssnittet och stöds i allmänhet för de flesta utökade funktioner. Virtuella rapportsviter visas till exempel i rapportsvitens väljare och kan väljas individuellt på samma sätt som andra rapportsviter.

Klicka på ikonen Info bredvid rapportsvitens namn för att visa information om det.

Öppna ett projekt eller en rapport och välj en virtuell rapportserie för att få en segmenterad vy av data.

Hantera det virtuella rapportpaketet.

Med Hanteraren för virtuella rapportsviter kan du redigera, lägga till, tagga, ta bort, byta namn på, godkänna, kopiera, exportera och filtrera virtuella rapportsviter. Den är inte synlig för användare som inte är administratörer.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e