Visa information om virtuell rapportsvit

Klicka på ikonen i (Info) bredvid rapportsvitens namn för att få information om det.

I rapportsvitväljaren section_74E43B60C1CA4180B5ACA57574C1FA0F

Om du klickar på Info-ikonen bredvid den virtuella rapportsviten i Report Suite-väljaren visas följande information:

  • Namnet på det överordnade rapportpaketet.
  • Namnet på alla segment som används i det.
  • En enkel förhandsgranskning av rapportsviten med det segment som används.
  • Totalt antal unika besökare.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e